Materials and Technology 36 (2002) 1/2

 

Residual stresses in shot-peened sheets of AlMg4.5Mn alloy
Rezidualne napetosti v peskanih pločevinah iz zlitine AlMg4.5Mn
M. Mišović, N. Tadić, Z. Ćulafić, M. Jelić

Fatigue properties of high-strength Al-Zn-Mg-Cu alloys with different levels of purity
Utrujenostne lastnosti visoko trdnih zlitin Al-Zn-Mg-Cu z različno čistostjo
M. Vratnica, J. Čurović, Z. Burzić

Odkovki iz gnetnih magnezijevih zlitin (GMZ) in Mg/SiC kompozitov za novo generacijo osebnih avtomobilov (predlog evropskega projekta)
Magnesium-based forgings for automotive industry (Pre-proposal of European project)
V. Kevorkijan

O deformacijskem staranju konstrukcijskih jekel
On strain ageing of structural steels
F. Vodopivec, B. Breskvar, J. Vojvodič-Tuma, B. Arzenšek, S. Spaić, B. Markoli

Merilni pristop za optimizacijo ogrevanja jekel v kontinuirni peči
Measuring approach for optimisation of steel reheating in continuous furnace
B. Glogovac, A. Jaklič, M. Torkar, T. Kolenko, I. Končan, B. Kumer, T. Marolt

Pojavi pri varjenju z večžično elektrodo za povečanje talilnega učinka
Phenomena in arc welding with a multiple-wire electrode increasing energy efficency
J. Tušek

Vpliv mazalnih razmer na tribološko vedenje materialov tesnilnih obročev v mehanskih drsnih tesnilih
The influence of lubricating conditions on the tribological behaviour of face materials in mechanical seals
A. Vezjak, J. Vižintin

The effect of copper contents on the microstructure of the aluminium-copper alloy
Vpliv vsebnosti bakra na mikrostrukturo zlitin aluminij - baker
B. Zlatičanin, S. Ðurić, B. Jordović, B. Stojanović, B. Radonjić

An investigation of termperature-resistant aluminium alloys
Raziskava toplotno obstojnih aluminijevih zlitin
D. Vuksanović, M. Martinović, P. Živković, Z. Cvijović, S. Tripković

Poškodbe kondenzatorskih cevi, ugotovljene z metodo vrtinčnih tokov
Condensor tube damages determined with the eddy current method
B. Godec, G. Kovačič

Uvajanje hitroreznih jekel, izdelanih po postopkih metalurgije prahov (PM/HIP), v proizvodni program SŽ Metala Ravne, d.o.o.
Introducing powder-metallurgy (PM/HIP) high-speed steels to the production programme of SŽ Metal Ravne
T. Večko Pirtovšek, B. Urnaut, F. Grešovnik

Elektrokemijske raziskave vedenja zlitine Co-Cr-Mo v simulirani fiziološki raztopini
Electrochemical studies of a Co-Cr-Mo alloy in a simulated physiological solution
A. Kocijan, I. Milošev, B. Pihlar

Preskušanje katalitskih materialov z metodo diferencialne dinamične kalorimetrije (DSC)
Testing of catalytic materials with differential scanning calorimetry (DSC)
J. Maček, B. Novosel, P. Gorišek

Reološke lastnosti akrilatno-poliuretanskih hibridnih disperzij
Rheological properties of acrylic-polyurethane hybrid dispersions
D. Kukanja, M. Krajnc

Akreditacija Laboratorija za metrologijo tlaka na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije
L. Irmančnik-Belič, J. Šetina, B. Erjavec
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates