Materials and Technology 36 (2002) 3/4

 

Hyperfine surface structure
Hiperfina struktura površine
T. M. Nenadović

Some new directions in aluminum-based PM materials for automotive applications
Nekatere nove smeri pri aluminijevih zlitinah PM za avtomobilsko industrijo
M. Vukčević, K. Delijić

The effect of residuals on the susceptibility to surface cracking and hot deformability of plain carbon steels
Vpliv oligoelementov na pojav površinskih razpok in deformabilnost v toplem stanju nizkoogljičnih jekel
M. Djurović, B. Perović, K. Kovačević, A. Koprivica, M. Andjelić

Photon-beam sputtering and surface morphology of titanium-ceramic coatings
Naprševanje s fotonskim snopom in morfologija pokritij iz titanove keramike
B. Gaković, M. Trtica, Z. Rakočević, S. Petrović, T. Nenadović

A nondestructive experimental determination of the heat flux during cooling of direct-chill cast aluminum alloy billets
Neporušitveno eksperimentalno določanje toplotnega toka pri hlajenju polkontinuirno ulivanih drogov iz aluminijevih zlitin
M. Založnik, I. Bajsić, B. Šarler

Duplex coating of P/M M2-grade ledeburitic steel
Ledeburitno jeklo vrste P/M M2 z dupleksno trdo zaščitno prevleko
P. Jurči, P. Stolař, J. Suchánek

The ductility and corrosion properties of some AA5XXX auto body sheets
Duktilnost in korozijske lastnosti nekaterih pločevin AA5XXX za avtomobilske karoserije
K. Delijić

Numerical simulation of the solidification of a steel rail-wheel casting and the optimum dimension of the riser
Numerična simulacija strjevanja jeklenega kolesa za vagonsko kolo in optimalna velikost
V. Grozdanić

Vpliv segrevanja in razogljičenja Hadfieldovega jekla na spreminjanje fazne sestave
The influence of the heating and decarburization of Hadfield’s steel on the variation in phase composition
F. Grešovnik, M. M. Grešovnik

Recikliranje gnetnih aluminijevih zlitin v tovarni IMPOL, d.d.
Recycling of wrought aluminum alloys at IMPOL, d.d.
J. Čokl, R. Šafhalter, D. Brodnjak, V. Kevorkijan

Novosti na področju inženirstva površine izdelkov in polizdelkov iz aluminijevih zlitin
The state of the art of surface engineering for aluminum-based semi-finished and finished products
V. Kevorkijan

Uporaba modela za ohlajanje na hladilni liniji štekla
Application of the model for cooling on a steckel mill run-out cooling table
J. Kokošar

The structure of a poly(styrene-co-divinylbenzene) monolithic chromatographic support and its effect on the chromatographic properties
Struktura poli(stiren-ko-divinilbenzen) monolitnega kromatografskega nosilca in njen vpliv na kromatografske lastnosti
M. Merhar, A. Podgornik, M. Barut, A. Štrancar, M. Žigon

Čemu revije v slovenščini? Bibliometrijska analiza objav v znanstvenih revijah Materiali in tehnologije (2000) in Materials science and technology (2000)
Why journals in Slovenian language? Bibliometric analysis of papers in scientific journals Materiali in tehnologije (2000) and Materials science and technology (2000)
P. Južnič, N. Jamar
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates