Materials and Technology 37 (2003) 3/4

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Fracture emanating from stress concentrators in materials: links with classical fracture mechanics
Prelom zaradi koncentratorjev napetosti v materialih: povezava s klasično mehaniko loma
Guy Pluvinage, Joseph Gilgert

Deposition and characterization oF Ti0.5Al0.5N/CrN multilayer coatings sputtered at low temperature
Nanos in karakterizacija večplastne prevleke Ti0,5Al0,5N/CrN, napršene pri nizki temperaturi
Peter Panjan, Miha Čekada, Darja Kek-Merl, Igor Urankar, Anton Zalar

Synthesis of nanocrystalline nickel-zinc ferrites within reverse micelles
Sinteza nanokristalinicnih nikelj-cinkovih feritov v reverznih micelah
Vuk Uskoković, Miha Drofenik

The influence of iron and silicon on the microstructure of extruded, high-strength Al-Zn-Mg-Cu alloys
Vpliv železa in silicija na mikrostrukturo ekstrudiranih visokotrdnih zlitin Al-Zn-Mg-Cu
Maja Vratnica, Jelisav Curović, Zijah Burzić

The nonlinear shaping of the thermomechanical status of two-phases bodies
Nelinearna določitev termomehanskega statusa dvofaznih teles
Andrey V. Syasev, Vladimir B. Vesselovskiy, Ilija Mamuzic, Alexander A. Kochubey, Valeriy A. Syasev, Victoria Y. Klim

Plasma nitriding of P/M M2 tool steel - structure and properties
Nitriranje orodnega jekla P/M M2 v plazmi - mikrostruktura in lastnosti
Peter Jurči, Pavel Stolar, František Hnilica, Tomáš Blaštík

The characterisation of Al-Si alloys in a thermally treated state
Karakterizacija zlitin Al-Si za uporabo pri povišani temperaturi
Darko Vuksanović, Momčilo Martinović, Petar Živković, Zorica Cvijović, Snežana Tripković

Poškodbe na parovodih iz jekla 14 MoV 6 3
Damage to steam pipes made of 14 MoV 6 3 steel
Dimitrij Kmetič, Jelena Vojvodič Tuma, Boris Arzenšek, Matjaž Dvoršek, Jože Lenart

Notranja oksidacija dvofazne binarne srebrove zlitine s telurjem
Internal oxidation of two-phase binary silver alloys with tellurium
Gorazd Kosec, Vasilij Gontarev

Obrabno obstojnih nanosov pod legirnimi varilnimi praški
Study of the alloying of a surfacing weld in the surfacing of wear-resistant deposits with alloyed welding fluxes
Rajko Kejžar

Lasersko varjenje kontaktov okova žarnice E27
Laser welding of E27 lamp-holder contacts
Matej Juvan, Aleš Babnik, Janez Možina

STROKOVNI ČLANKI - RESEARCH PAPERS

Makroizcejanje ulitih gredic
Macrosegregations in as-cast billets
Boštjan Arh, Franc Tehovnik

Pojav notranjih razpok na slabih iz ogljikovih jekel
The occurrence of internal cracks in slabs of carbon steels
Erika Bricelj, Filip Marinšek, Marjan Mencinger, Rok Trelc

Optimizacija ogrevanja slabov za debelo pločevino
Optimisation of the heating of slabs for thick plates
Boštjan Pirnar

Varivostni preizkus z vstavkom iz jekla z nizkim PCM
Weldability test using an implant made of a low PCM steel
Vladimir Gliha, Tomaž Vuherer, Inoslav Rak

Implantna trdnost treh ogljikovih konstrukcijskih jekel
The implant strength of three structural carbon steels
Tomaž Vuherer, Vladimir Gliha, Anton Vavpotič

Vedenje WP-preizkušanca pri utrujanju
The behaviour of a WP-specimen during fatigue
Vladimir Gliha, Danilo Rojko
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates