Materials and Technology 41 (2007) 1

 

Materiali in tehnologije – 40 let
Materials and technology – 40 years
F. Vodopivec

Prvi urednik revije – Joža Arh
F. Vodopivec

Laudation in honour of professor dr. Franc Vodopivec on the occasion of his 75th birthday
M. Jenko

75 let Franca Vodopivca
L. Kosec

Marin Gabrovšek – ob jubileju
F. Vodopivec

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Zgodovina serijske publikacije Materiali in tehnologije / Materials and technology
Historical overview of the scientific journal Materiali in tehnologije / Materials and technology
N. Jamar, J. Jamar

Theoretical calculation of the lubrication-layer thickness during metal drawing
Teoretični izračun debeline plasti maziva pri vlečenju kovin
D. Ćurčija, I. Mamuzić

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

The notch effect on the fatigue strength of 51CrV4Mo spring steel
VPliv zareze na trajno nihajno trdnost vzmetnega jekla 51CrV4Mo
B. Šuštaršič, B. Senčič, B. Arzenšek, P. Jodin

An integrity analysis of washing-machine holders
Analiza celovitosti nosilca kadi v pralnem stroju
N. Gubeljak, M. Mejac, J. Predan

The effect of a material’s heterogeneity on the stress and strain distribution in the vicinity of a crack front
Vpliv heterogenosti materiala na porazdelitev napetosti in deformacije v bližini konice razpoke
D. Kozak, N. Gubeljak, J. Vojvodič Tuma

The numerical solution of strain wave propagation in elastical helical spring
Numerična rešitev propagacije deformacijskega vala v elastični spiralni vzmeti
S. Ayadi, E. Hadj-Taďeb, G. Pluvinage

Študij notranje oksidacije v naogljičenih hitrostrjenih trakovih Cu
The study of the internal oxidation in internally carbonised Cu ribbons
R. Rudolf, L. Kosec, I. Anžel, L. Gusel, M. Poharc
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates