Materials and Technology 42 (2008) 3

 

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANEK – REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLE

On the different nature of time-dependent and time-independent irreversible deformation
O različni naravi časovno odvisne in časovno neodvisne ireverzibilne deformacije
Getsov L.B.

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Low-temperature transport properties of the e-phases Al-Pd-(Mn, Fe, Co, Rh)
Nizkotemperaturne transportne lastnosti e-FAZ Al-Pd-(Mn, Fe, Co, Rh, …)
D. Stanić, I. Smiljanić, N. Barišić, J. Dolinšek, A. Bilušić, J. Lukatela, B. Leontić, A. Smontara

The action of a laser on an aluminium target
Obsevanje aluminijaste tarče z laserjem
V. Henč-Bartolić, T. Bončina, S. Jakovljević, D. Pipić, F. Zupanič

Changes in the microstructure of Fe-doped Gd5Si2Ge2
Spremebe v mikrostrukturi zlitine Gd5Si2Ge2, dopirane z Fe
I. Škulj, P. McGuiness, B. Podmiljšak

Development of microstructure during the hot plastic deformation of high clean steels for power plants
Razvoj mikrostrukture med vročo plastično deformacijo visoko čistega jekla za energetske naprave
Kuskulic, T., Kvackaj, T., Fujda, M., Pokorny, I., Bacsó J., Molnarova, M., Kocisko, R., Weiss, M., Bevilaqua, T.

The off-axis behavior of a unidirectional fiber-reinforced plastic composite
Zunajosno obnašanje enosmernih z vlakni ojačenih plastičnih kompozitov
T. Kroupa, V. Laš

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

The influence of carbon content on the corrosion of MGO-C refractory material caused by acid and alkaline ladle slag
Vpliv vsebnosti ogljika na korozijo ognjevzdržnega materiala MGO-C v kisli in bazični pečni žlindri
Z. Adolf, P. Suchánek, I. Husar

An evaluation of the properties of rotor forgings made from 26NiCrMoV115 steel
Ocena lastnosti izkovkov za rotorje iz jekla 26NiCrMoV115
M. Balcar, V. Turecký, L. Sochor, P. Fila, L. Martínek, J. Bažan, S. Němeček, D. Kešner
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates