Materials and Technology 43 (2009) 2

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

A mathematical model for the stationary process of rolling of tubes on a continuous mill
Matematični model procesa kontinuirnega valjanja cevi
Yu. G. Gulyayev, Ye. I. Shyfrin, I. Mamuzić

The temperature dependence of the parameters of non-linear stress-strain relations for carbon-epoxy composites
Temperaturna odvisnost parametrov nelinearne odvisnosti napetost-deformacija za kompozite ogljikovo vlakno-epoksi
T. Kroupa, R. Zemčík, J. Klepáček

Numerical optimization of the method of cooling of a massive casting of ductile cast-iron
Numerična optimizacija postopka hlajenja pri masivnem ulivanju duktilne železove litine
F. Kavicka, B. Sekanina, J. Stetina, K. Stransky, V. Gontarev, J. Dobrovska

Electrical conductivity of sintered LSM ceramics
Električna prevodnost sintrane LSM-keramike
M. Marinšek

Modelling the characteristics of an inverted magnetron using neural networks
Modeliranje karakteristike invertnega magnetrona z nevronskimi sistemi
I. Belič

Carnian bauxites at Muljava in central Slovenia
Karnijski boksiti na območju Muljave v osrednji Sloveniji
S. Dozet, M. Godec

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

An investigation of the economics of using welded layers for some parts of worm presses for the extraction of oil from sunflower seeds
Raziskave uporabnosti navarjenih plasti za dele vijačnih stiskalnic za ekstrakcijo olja sončnic
V. Marušić, M. Kljajin, S. Marušić

DOGODKI – EVENTS

Slovensko društvo za materiale (SDM) popularizira študij in raziskave materialov
Slovenian Society for Materials (SDM) encouraging youngs for study and research of materials
M. Torkar
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates