Materials and Technology 44 (2010) 3

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Physical simulation of metallurgical processes
Fizikalna simulacija metalurških procesov
S. T. Mandziej

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Thermodynamic modeling for the alloy design of high speed steels and high chromium cast irons
Termodinamično modeliranje načrtovanja sestave hitroreznih jekel in litine z veliko vsebnostjo kroma
M. Pellizzari

Use of Grey based Taguchi method in ball burnishing process for the optimization of surface roughness and microhardness of AA 7075 aluminum alloy
Uporaba Grey-Taguchijeve metode pri procesu glajenja za optimizacijo površinske hrapavosti in mikrotrdote aluminijeve zlitine AA 7075
U. Esme

Effect of cerium additions on the AlSi17 casting alloy
Dodatek cerija livni zlitini AlSi17
S. Kores, M. Vončina, B. Kosec, P. Mrvar, J. Medved

A generalized theory of plasticity
Posplošena teorija plastičnosti
V. V. Chygyryns’kyy, K. A. Yakovlevich, I. Mamuzić, B. A. Nikolaevna

Comparative modeling of wire electrical discharge machining (WEDM) process using back propagation (BPN) and general regression neural networks (GRNN)
Primerjalno modeliranje elektroerozijske žične obdelave (WEDM) z uporabo povratnosti (BPN) in spošne nevronske regresijske mreže (GRNN)
O. Guven, U. Esme, I. E. Kaya, Y. Kazancoglu, M. K. Kulekci, C. Boga

Degradation of bacteria Escherichia coli by treatment with Ar ion beam and neutral oxygen atoms
UniČevanje bakterij Escherichia coli s curkom ionov Ar in nevtralnih atomov kisika
K. Eleršič, I. Junkar, A. Špes, N. Hauptman, M. Klanjšek-Gunde, A. Vesel

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Effect of heat treatment on the microstructure and properties of Cr-V ledeburitic steel
Vpliv toplotne obdelave na mikrostrukturo in lastnosti ledeburitnega jekla Cr-V
S. Krum, J. Sobotová, P. Jurči
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates