Materials and Technology 44 (2010) 5

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Selective oxidation of manganese in molten pig iron
Selektivna oksidacija mangana v staljenem grodlju
D. Pihura, M. Oruč, J. Lamut

The corrosion behaviour of ferritic stainless steels in alkaline solutions
Korozijsko vedenje feritnih nerjavnih jekel v alkalnih raztopinah
A. Kocijan

Numerical design of a hot-stretch-reducing process for welded tubes
Numerično načrtovanje vroče raztezne redukcije varjenih cevi
S. Rešković, R. Križanić, F. Vodopivec

Preparation and study of Mg2Sn-based composites with different compositions
Priprava in karakterizacija lastnosti kompozitov na osnovi Mg2Sn
V. Kevorkijan, S. D. Škapin

Osseointegration and rejection of a titanium screw
Oseointegracija in zavrnitev titanovega vijaka
G. Klančnik, M. Zdovc, U. Kovšca, B. Praček, J. Kovač, J. Rozman

Corrosion investigation of the Prešeren monument in Ljubljana
Korozijska preiskava Prešernovega spomenika v Ljubljani
M. Bajt Leban, V. Kuhar, T. Kosec, A. Legat

The microflora and physico-chemical properties of lignite from the Mirash mine, near Kastriot
Mikroflora in fizikalno-kemijske lastnosti lignita iz rudnika Mirash pri Kastriotu
F. Plakolli, L. P. Beqiri, A. Millaku

Cadmium and lead accumulation in Alfalfa (Medicago Sativa L.) and their influence on the number of stomata
Akumulacija kadmija in svinca v rastlini Lucerna (Medicago Sativa L.) in njun vpliv na število listnih por
A. Bytyqi, E. Sherifi

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

The selection and development of tribological coatings
Izbira in razvoj triboloških prevlek
Y. Kharlamov, V. Dal, I. Mamuzić, L. Lopata, G. S. Pisarenko

Recycling of steel chips
Recikliranje jeklenih ostružkov
M. Torkar, M. Lamut, A. Millaku
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates