Materials and Technology 45 (2011) 6

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

New discovered paradoxes in theory of balancing chemical reactions
Novoodkriti paradoksi v teoriji uravnoteženja kemijskih reakcij
I. B. Risteski

Characteristics of creep in conditions of long operation
Značilnosti lezenja pri dolgotrajni uporabi
N. A. Katanaha, L. B. Getsov

A thermodynamic and kinetic study of the solidification and decarburization of malleable cast iron
Termodinamična in kinetična analiza strjevanja in razogljičenja belega litega železa
M. Pirnat, P. Mrvar, J. Medved

Modelling and preparation of core foamed Al panels with accumulative hot-roll bonded precursors
Načrtovanje in izdelava Al-panelov s sredico iz Al-pen na osnovi večstopenjsko toplo valjanih prekurzorjev
V. Kevorkijan, U. Kovačec, I. Paulin, S. D. Škapin, M. Jenko

Numerical solution of hot shape rolling of steel
Numerična rešitev vročega valjanja jekla
U. Hanoglu, S. Islam, B. Šarler

Solidification and precipitation behaviour in the AlSi9Cu3 alloy with various Ce additions
Strjevanje in izločanje v zlitini ALSI9CU3 pri različnih dodatkih Ce
M. Vončina, S. Kores, P. Mrvar, J. Medved

Effect of change of carbide particles spacing and distribution on creep rate of martensite creep resistant steels
Vpliv spremembe razdalje med karbidnimi izločki in njihove porazdelitve na hitrost lezenja martenzitnih jekel, odpornih proti lezenju
D. A. Skobir Balantič, M. Jenko, F. Vodopivec, R. Celin

Stress-strain analysis of an abutment tooth with rest seat prepared in a composite restoration
Napetostno-deformacijska analiza opornega zoba z zapornim sedežem, izdelana s kompozitnim popravilom
Lj. Tihaček Šojić, A. M. Lemić, D. Stamenković, V. Lazić, R. Rudolf, A. Todorović

Identification and verification of the composite material parameters for the Ladevčze damage model
Identifikacija in verifikacija parametrov kompozitnega materiala za model Ladevčze
V. Kleisner, R. Zemčík, T. Kroupa

Evaluation of the strength variation of normal and lightweight self-compacting concrete in full scale walls
Ocena variacije trdnosti normalnega in lahkega vibriranega betona v polnih stenah
M. M. Ranjbar, M. Hosseinali Beygi, I. M. Nikbin , M. Rezvani, A. Barari

The influence of buffer layer on the properties of surface welded joint of high-carbon steel
Vpliv vmesne plasti na lastnosti površinskih zvarov jekla z veliko ogljika
O. Popović, R. Prokić - Cvetković, A. Sedmak, G. Buyukyildrim, A. Bukvić

Corrosion stability of different bronzes in simulated urban rain
Korozijska stabilnost različnih bronov v umetnem kislem dežju
E. Švara Fabjan, T. Kosec, V. Kuhar, A. Legat

Morphology and corrosion properties PVD Cr-N coatings deposited on aluminium alloys
Morfologija in korozijske lastnosti CrN PVD-prevlek, nanesenih na aluminijeve zlitine
D. Kek Merl, I. Milošev, P. Panjan, F. Zupanič

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

The effect of electromagnetic stirring on the crystallization of concast billets
Vpliv elektromagnetnega mešanja na kristalizacijo kontinuirno ulitih gredic
F. Kavicka, K. Stransky, B. Sekanina, J. Stetina, V. Gontarev, T. Mauder, M. Masarik

Wear of refractory materials for ceramic filters of different porosity in contact with hot metal
Obraba ognjevzdržnega materiala keramičnih filtrov z različno poroznostjo v stiku z vročo kovino
J. Bažan, L. Socha, L. Martínek, P. Fila, M. Balcar, J. Chmelař

The influence of the mineral content of clay from the white bauxite mine on the properties of the sintered product
Vpliv vsebnosti minerala gline iz rudnika belega boksita na lastnosti sintranega proizvoda
M. Krgović, I. Bošković, M. Vukčević, R. Zejak, M. Knežević, R. Mitrović, B. Zlatičanin, N. Jaćimović

Effect of pre-straining on the springback behavior of the AA5754-0 alloy
Vpliv prenapenjanja na povratno elastično izravnavo zlitine AA5754-0
S. Toros, M. Alkan, R. E. Ece, F. Ozturk

Heat treatment and mechanical properties of heavy forgings from A694–F60 steel
Toplotna obdelava in mehanske lastnosti težkih izkovkov iz jekla A694-F60
M. Balcar, J. Novák, L. Sochor, P. Fila, L. Martínek, J. Bažan, L. Socha, D. A. Skobir Balantič, M. Godec

The tensile behaviour of friction-stir- welded dissimilar aluminium alloys
Natezne značilnosti tornih pomičnih zvarov različnih aluminijevih zlitin
R. Palanivel, P. Koshy Mathews

Screen-printed electrically conductive functionalities in paper substrates
Elektroprevodne oblike, pripravljene s sitotiskom na papirnih podlagah
M. Žveglič, N. Hauptman, M. Maček, M. Klanjšek Gunde

Recent growing demand for magnesium in the automotive industry
Rast povpraševanja po magneziju v avtomobilski industriji
M. J. Freiría Gándara

Contact with chlorinated water: selection of the appropriate steel
Kontakt s klorirano vodo – izbor ustreznega jekla
L. Gosar, D. Drev

LETNO KAZALO – INDEX

Letnik 45 (2011), 1–6 – Volume 45 (2011), 1–6
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates