Materials and Technology 46 (2012) 1

 

Predgovor/Foreword
A. Vesel

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Heterogeneous surface recombination of neutral nitrogen atoms
Heterogena površinska rekombinacija dušikovih nevtralnih atomov
A. Vesel

Dusty plasma deposition of nanocomposite thin films
Nalaganje nanokompozitnih tankih plasti s prašno plazmo
A. Drenik, R. Clergereaux

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Stabilization of rutile TiO2 nanoparticles with glymo in polyacrylic clear coating
Stabilizacija rutil TiO2 nanodelcev z glymo v poliakrilnem transparentnem premazu
J. Godnjavec, B. Znoj, J. Vince, M. Steinbucher, A. Žnidaršič, P. Venturini

Optical emission characterization of extremely reactive oxygen plasma during treatment of graphite samples
Karakterizacija ekstremno reaktivne kisikove plazme z optično emisijsko spektroskopijo med obdelavo kompozita polimer – grafit
Z. Kregar, M. Bišćan, S. Milošević, K. Eleršič, R. Zaplotnik, G. Primc, U. Cvelbar

Method for dynamic control of neutral atom density in a plasma chamber
Metoda za dinamično nadzorovanje gostote nevtralnih atomov v plazemski komori
G. Primc

Enhancement of molecular weight of L-lactic acid polycondensates under vacuum in solid state
Povečanje molekularne teže polikondenzatov L-laktične kisline v trdnem stanju z vakuumom
P. Kucharczyk, V. Sedlařík, I. Junkar, D. Kreuh, P. Sáha

Plasma-enhanced chemical vapour deposition of octafluorocyclobutane onto carbonyl iron particles
Plazemsko kemično naparjanje oktafluorociklobutana na karbonilno železo v prahu
M. Sedlacik, V. Pavlinek, M. Lehocky, I. Junkar, A. Vesel

Application of X-ray photoelectron spectroscopy for characterization of pet biopolymer
Uporaba rentgenske fotoelektronske spektroskopije za karakterizacijo pet biopolimera
M. Mozetič

Cell adhesion on hydrophobic polymer surfaces
Adhezija celic na hidrofobnih polimernih površinah
M. Jaganjac, L. Milković, A. Cipak, M. Mozetič, N. Recek, N. Žarković, A. Vesel

Synthesis of micro-composite beads with magnetic nano-particles embedded in porous CaCO3 matrix
Sinteza mikrokompozitnih kroglic z magnetnimi nanodelci v porozni matriki CaCO3
A. Vesel, A. Košak, D. Haložan, K. Eleršič

The plasma polymerisation process for the deposition of amino-containing film on the poly(ethylene terephthalate) dressing-layer for safe wound-healing
Plazemska depozicija amino-funkcionaliziranega filma na polietilen tereftalatnem sloju obloge za učinkovito celjenje ran
Z. Peršin, A. Jesih, K. Stana-Kleinschek

Effects of plasma treatment on water sorption in viscose fibres
Učinki plazemske obdelave na sorpcijo vode v viskoznih vlaknih
M. Devetak, N. Skoporc, M. Rigler, Z. Peršin, I. Drevenšek-Olenik, M. Čopič, K. Stana-Kleinschek

Binding silver nano-particles onto viscose non-woven using different commercial sol-gel procedures
Vezava srebrovih nano-delcev na viskozno kopreno z različnimi komercialnimi sol-geli
T. Pivec, Z. Peršin, S. Hribernik, T. Maver, M. Kolar, K. Stana-Kleinschek

Heparin adsorption onto model poly(ethylene terephtalate) (PET) surfaces monitored by QCM-D
Spremljanje adsorpcije heparina na modelne polietilentereftalatne (PET) površine s pomočjo kremenove mikrotehtnice
A. Doliška, S. Strnad, K. Stana-Kleinschek

UV polymerization of poly (N-isopropylacrylamide) hydrogel
UV polimerizacija poli (N-isopropilakrilamidnega) hidrogela
M. Kurečič, M. Sfiligoj-Smole, K. Stana-Kleinschek
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates