Materials and Technology 46 (2012) 2

 

Predgovor/Foreword
M. Torkar

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Linear two-scale model for determining the mechanical properties of a textile composite material
Linearni dvostopenjski model za določitev mehanskih lastnosti tekstilnega kompozita
T. Kroupa, P. Janda, R. Zemčík

Influence of the process parameters and the mechanical properties of aluminum alloys on the burr height and the surface roughness in dry drilling
Vpliv parametrov procesa in mehanskih lastnosti aluminijevih zlitin na višino igle in hrapavost površine pri suhem vrtanju
U. Köklü

The performance of various artificial neurons interconnections in the modelling and experimental manufacturing of the composites
Predstavitev različnih umetnih nevronskih povezav pri modeliranju in eksperimentalni izdelavi kompozitov
M. O. Shabani, A. Mazahery

Experimental and theoretical investigation of drying technology and heat transfer on the contact cylindrical dryer
Eksperimentalna in teoretična raziskava tehnologije sušenja in prevajanja toplote na kontaktnem valjastem sušilniku
S. Prvulović, D. Tolmač, M. Lambić, D. Dimitrijević, J. Tolmač

An RE/RM approach to the design and manufacture of removable partial dentures with a biocompatibility analysis of the F75 Co-Cr SLM alloy
RE/RM-približek, načrtovanje in izdelava snemljivih delov zobovja z analizo biokompatibilnosti zlitine F75 Co-Cr SLM
D. P. Jevremović, T. M. Puškar, I. Budak, Dj. Vukelić, V. Kojić, D. Eggbeer, R. J. Williams

Influence of transient response of platinum electrode on neural signals during stimulation of isolated swinish left vagus nerve
Vpliv prehodnega značaja platinaste elektrode na živčni signal med stimulacijo izoliranega živca vagusa svinje
P. Pečlin, F. Vode, A. Mehle, I. Grešovnik, J. Rozman

Effect of the antimony thin-film deposition sequence on copper-silicon interdiffusion
Vpliv zaporedja nanosa tankih plasti antimona na interdifuzijo baker-silicij
M. Nasser, B. Mokhtar, B. Mahfoud, R. Mounir, Z. Fouzia, B. Chaouki

Lime-metakaolin hydration products: a microscopy analysis
Produkti hidracije apno-metakaolin: mikroskopska analiza
A. L. Gameiro, A. Santos Silva, M. R. Veiga, A. L. Velosa

The impact of die angle on tool loading in the process of cold extruding steel
Vpliv kota matrice na obremenitev orodja pri hladni ekstruziji jekla
S. Randjelović, M. Manić, M. Trajanović, M. Milutinović, D. Movrin

Final-structure prediction of continuously cast billets
Napoved končne mikrostrukture kontinuirno ulitih gredic
J. Štětina, L. Klimeš, T. Mauder, F. Kavička

Outgassing of hydrogen from a stainless steel vacuum chamber
Razplinjevanje vodika iz nerjavnega jekla
S. Avdiaj, B. Erjavec

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

The quality of super-clean steels produced at ŽĎAS, inc.
Kakovost superčistih jekel, izdelanih v podjetju ŽĎAS, inc.
M. Balcar, L. Martínek, P. Fila, J. Novák, J. Bažan, L. Socha, D. A. Skobir Balantič, M. Godec

Simulations of the shrinkage porosity of Al-Si-Cu automotive components
Modeliranje krčilne poroznosti Al-Si-Cu avtomobilskih ulitkov
L. Lavtar, M. Petrič, J. Medved, B. Taljat, P. Mrvar

Wear-resistant intermetallic arc spray coatings
Obrabna obstojnost intermetalnih prevlek, napršenih v električnem obloku
E. Altuncu, S. Iriç, F. Ustel

Effect of sintering parameters on the density, microstructure and mechanical properties of the niobium-modified heat-resistant stainless steel GX40CrNiSi25-20 produced by MIM technology
Vplivi parametrov sintranja na gostoto, mikrostukturo in mehanske lastnosti z niobijem legiranga nerjavnega ognjevzdržnega jekla GX40CrNiSi25-20, izdelanega z MIM-tehnologijo
S. Butković, M. Oruč, E. Šarić, M. Mehmedović
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates