Materials and Technology 48 (2014) 3

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Effect of the quenching temperature on the Izod impact strength of polycarbonate: experimental data and empirical modeling
Vpliv temperature kaljenja na Izod udarno trdnost polikarbonata: eksperimentalni podatki in empirično modeliranje
F. Rouabah, A. Bouguettoucha, L. Ibos, N. Haddaoui

Superplastic deformation of an X7093 Al alloy
Superplastična deformacija Al-zlitine X7093
S. Tadić, A. Sedmak, R. Prokić-Cvetković, A. M. Eramah, R. Rudolf

Modelling of the sulphide capacity of steelmaking slags
Modeliranje sulfidne kapacitete jeklarskih žlinder
Z. Radovic, N. Tadic, M. Lalovic, D. Blecic

The effect of the firing temperature on the hardness of alumina porcelain
Vpliv temperature žganja na trdoto porcelana iz aluminijevega oksida
I. Štubňa, P. Šín, M. Viljus, A. Trník

Biomechanical interactions between bone and metal-ceramic bridges composed of different types of non-noble alloys under vertical loading conditions
Biomehanska interakcija med kostjo in kovinsko-keramičnim mostičkom iz različnih vrst neplemenitih zlitin pri vertikalnih obremenitvah
I. Tanasić, L. Tihaček Šojić, A. Milić Lemić

Wear resistance and dynamic fracture toughness of hypoeutectic high-chromium white cast iron alloyed with niobium and vanadium
Odpornost proti obrabi in dinamična lomna žilavost podevtektičnega belega litega železa, legiranega z niobijem in vanadijem
M. Filipović, Ž. Kamberović, M. Korać, Z. Anđić

Microstructure of rapidly solidified and hot-pressed Al-Fe-X alloys
Mikrostruktura hitro strjenih in vroče stiskanih zlitin Al-Fe-X
M. Voděrová, P. Novák, D. Vojtěch

SPECIAL NOTICE
Due to Duplicate Submission and Duplicate Publication the article has been removed from our web page and the procedure to delete the article from web databases was prosecuted:
Preparation and characterizations of a novel copolymer based on an emulsion solvent evaporation method
Priprava in karakterizacija novega kopolimera izdelanega z izhlapevanjem topila iz emulzije
Y. Huang, Z. Luo


Optimization of the process parameters for dry-sliding wear of an Al 2219-SiCp composite using the Taguchi-based grey relational analysis
Optimiranje procesnih parametrov pri suhi obrabi z drsenjem kompozita Al 2219-SiCp s Taguchijevo sivo relacijsko analizo
R. Ganesh, K. Chandrasekaran, M. Ameen, R. Pavan Kumar

Effect of isothermal annealing on the magnetic properties of cold-rolled low-carbon steel with magnetic hysteresis-loop measurements
Vpliv izotermnega žarjenja na magnetne lastnosti hladno valjanega maloogljičnega jekla z meritvami magnetne histerezne zanke
A. Ansaripour, H. Monajatizadeh, J. Amighian

The effect of the cutting speed on the cutting forces and surface finish when milling chromium 210 Cr12 steel hardfacings with uncoated cutting tools
Vpliv hitrosti rezanja na sile rezanja in kvaliteto površine pri rezkanju kromovih navarov 210 Cr12 z rezilnim orodjem brez prevleke
A. Altin

Pressing of partially oxide-dispersion-strengthened copper using the ECAP process
Iztiskanje disperzijsko utrjenega bakra po postopku ECAP
M. Kos, J. Ferčec, M. Brunčko, R. Rudolf, I. Anžel

Enhancement of mechanical properties of the AA5754 aluminum alloy with a severe plastic deformation
Izboljšanje mehanskih lastnosti aluminijeve zlitine AA5754 z veliko plastično deformacijo
N. Izairi, F. Ajredini, A. Veveçka-Priftaj, M. Ristova

Thermal effects of a high-pressure spray descaling process
Toplotni učinki postopka odškajanja z visokotlačnim brizganjem
M. Čarnogurská, M. Příhoda, Z. Hajkr, R. Pyszko, Z. Toman

Effect of rebar corrosion on the behavior of a reinforced concrete beam using modeling and experimental results
Vpliv korozije betonskega železa na armiranobetonski steber z uporabo modeliranja in eksperimentalnih rezultatov
A. Ghods, M. R. Sohrabi, M. Miri

Microcellular open-porous polystyrene-based composites from emulsions
Mikrocelični odprtoporozni polistirenski kompoziti iz emulzij
S. Huš, M. Kolar, P. Krajnc

Prediction of the hardness of hardened specimens with a neural network
Napoved trdote kaljenih vzorcev z nevronskimi mrežami
M. Babič, P. Kokol, I. Belič, P. Panjan, M. Kovačič, J. Balič, T. Verbovšek

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Interfacial tension at the interface of a system of molten oxide and molten steel
Medfazna napetost na stiku staljen oksidni sistem – staljeno jeklo
S. Rosypalová, R. Dudek, J. Dobrovská, L. Dobrovský, M. Žaludová

Wear properties of ceramic bodies produced with natural zeolite
Vedenje keramičnih teles, izdelanih iz naravnega zeolita, pri obrabi
A. Şükran Demirkiran

Thermal storage as a way to attenuate fluid-temperature fluctuations: sensible-heat versus latent-heat storage materials
Shranjevanje toplote kot pot za zmanjšanje nihanja temperature: občutljivi materiali proti materialom za shranjevanje latentne toplote
P. Charvat, L. Klimes, J. Stetina, M. Ostry

Characterization of a polymer-matrix composite support beam
Karakterizacija kompozitnega nosilca s polimerno osnovo
N. Štrekelj, M. Maren, I. Naglič, A. Demšar, E. Dervarič, B. Markoli

Regression analysis of the influence of a chemical composition on the mechanical properties of the steel Nitronic 60
Regresijska analiza vpliva kemijske sestave na mehanske lastnosti jekla Nitronic 60
A. Gigović-Gekić, M. Oruč, H. Avdušinović, R. Sunulahpašić

Morphological and microstructural features of Al-based alloyed powders for powder-metallurgy applications
Morfološke in mikrostrukturne značilnosti kovinskih prahov na osnovi aluminija za izdelavo izdelkov po postopkih metalurgije prahov
B. Šuštaršič, I. Paulin, M. Godec, S. Glodež, M. Šori, J. Flašker, A. Korošec, S. Kores, G. Abramovič
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates