Materials and Technology 49 (2015) 1

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Boron-doped hydrogenated amorphous semiconductor MEMS
Z borom dopirani hidrogenirani amorfni polprevodnik MEMS
M. Galindo, C. Zúńiga, R. Palomino-Merino, F. López, W. Calleja, J. de la Hidalga, V. M. Castańo

Wear behaviour of B4C reinforced hybrid aluminum-matrix composites
Vedenje hibridnega kompozita na osnovi aluminija, ojačanega z B4C, pri obrabi
T. Thirumalai, R. Subramanian, S. Dharmalingam, N. Radika, A. Gowrisankar

Influence of the hip process on the properties of as-cast Ni-based alloys
Vpliv vročega izostatskega stiskanja na lastnosti Ni-zlitin z lito strukturo
J. Malcharcziková, M. Pohludka, V. Michenka, T. Čegan, J. Juřica, M. Kursa

Corrosion of CrN-coated stainless steel in a NaCl solution (w = 3 %)
Korozija nerjavnega jekla s CrN-prevleko v raztopini NaCl (w = 3 %)
I. Kucuk, C. Sarioglu

Preparation and properties of master alloys Nb-Al and Ta-Al for melting and casting of g-TiAl intermetallics
Priprava in lastnosti predzlitin Nb-Al in Ta-Al za taljenje in ulivanje intermetalnih zlitin g-TiAl
J. Juřica, T. Čegan, K. Skotnicová, D. Petlák, B. Smetana, V. Matějka

Decreasing the carbonitride size and amount in austenitic steel with heat treatment and thermomechanical processing
Zmanjšanje velikosti karbonitridov v avstenitnem jeklu s toplotno obdelavo in termomehansko predelavo
P. Martínek, P. Podaný, J. Nacházel

Deep cryogenic treatment of H11 hot-working tool steel
Globoka kriogenska obdelava orodnega jekla H11 za delo v vročem
P. Suchmann, D. Jandova, J. Niznanska

Numerical prediction of the compound layer growth during the gas nitriding of Fe-M binary alloys
Numerično napovedovanje rasti spojinske plasti med plinskim nitriranjem binarnih zlitin Fe-M
R. Kouba, M. Keddam

Antibacterial composite based on nanostructured ZnO mesoscale particles and a poly(vinyl chloride) matrix
Protibakterijski kompozit na osnovi nanostrukturnih delcev ZnO in osnove iz polivinil klorida
J. Sedlák, P. Bažant, J. Klofáč, M. Pastorek, I. Kuřitka

Water-soluble cores – verifying development trends
Jedra, topna v vodi – preverjanje smeri razvoja
E. Adámková, P. Jelínek, J. Beňo, F. Mikšovský

Mathematical modelling and physical simulation of the hot plastic deformation and recrystallization of steel with micro-additives
Matematično modeliranje in fizikalna simulacija vroče plastične predelave in rekristalizacije jekla z mikrododatki
E. Kalinowska-Ozgowicz, W. Wajda, W. Ozgowicz

Synthesis of NiTi/Ni-TiO2 composite nanoparticles via ultrasonic spray pyrolysis
Sinteza kompozitnih nanodelcev NiTi/Ni-TiO2 z ultrazvočno razpršilno pirolizo
P. Majerič, R. Rudolf, I. Anžel, J. Bogović, S. Stopić, B. Friedrich

Hydroxyapatite coatings on Cp-titanium Grade-2 surfaces prepared with plasma spraying
Nanos hidroksiapatita na površino Cp-titana Grade-2 z nabrizgavanjem s plazmo
R. Rudolf, D. Stamenković, Z. Aleksić, M. Jenko, I. Ðordević, A. Todorović, V. Jokanović, K. T. Raić

Heat-transfer characteristics of a non-newtonian Au nanofluid in a cubical enclosure with differentially heated side walls
Značilnosti prenosa toplote nenewtonske Au nanotekočine v kockastem ohišju z različno gretima stranskima stenama
P. Ternik, R. Rudolf, Z. Žunič

Amplitude–frequency response of an aluminium cantilever beam determined with piezoelectric transducers
Amplitudno-frekvenčni odziv konzolnega nosilca iz aluminija, ugotovljen s piezoelektričnimi pretvorniki
Z. Lašová, R. Zemčík

Micromechanical model of the substituents of a unidirectional fiber-reinforced composite and its response to the tensile cyclic loading
Mikromehanski model nadomestkov kompozitov, ojačanih z enosmernimi vlakni, in njihov odgovor na ciklično natezno obremenjevanje
T. Kroupa, H. Srbová, R. Zemčík

Dry-cutting options with a chainsaw at the Hotavlje I natural-stone quarry
Možnosti suhega rezanja z verižno žago v kamnolomu naravnega kamna Hotavlje I.
J. Kortnik, B. Markoli

Effect of sliding speed on the frictional behavior and wear performance of borided and plasma-nitrided W9Mo3Cr4V high-speed steel
Vpliv hitrosti drsenja na vedenje in obrabo boriranega in v plazmi nitriranega hitroreznega jekla W9Mo3Cr4V
I. Gunes

Tribological behaviour of A356/10SiC/3Gr hybrid composite in dry-sliding conditions
Tribološko vedenje hibridnega kompozita A356/10SiC/3Gr pri suhem drsenju
B. Stojanović, M. Babić, N. Miloradović, S. Mitrović

New solid-polymer-electrolyte material for dye-sensitized solar cells
Novi elektrolitni material na osnovi trdnega polimera za sončne celice, občutljive za svetlobo
V. K. Singh, B. Bhattacharya, S. Shukla, P. K. Singh

Compacting the powder of Al-Cr-Mn alloy with SPS
Kompaktiranje prahu zlitine Al-Cr-Mn s SPS
T. F. Kubatík, Z. Pala, P. Novák

Effect of tempering on the microstructure and mechanical properties of resistance-spot-welded DP980 dual-phase steel
Vpliv popuščanja na mikrostrukturo in mehanske lastnosti točkasto varjenega dvofaznega jekla DP980
F. Nikoosohbat, S. Kheirandish, M. Goodarzi, M. Pouranvari

Optimization of the process parameters for surface roughness and tool life in face milling using the Taguchi analysis
Optimizacija procesnih parametrov glede na hrapavost površine in trajnostno dobo orodja pri čelnem rezkanju z uporabo Taguchijeve analize
M. Sarikaya, H. Dilipak, A. Gezgin

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Thin tin monosulfide films deposited with the HVE method for photovoltaic applications
Tanka plast HVE kositrovega monosulfida za uporabo v fotovoltaiki
N. Revathi, S. Bereznev, J. Lehner, R. Traksmaa, M. Safonova, E. Mellikov, O. Volobujeva

Mechanical properties of the austenitic stainless steel X15CrNiSi20-12 after recycling
Mehanske lastnosti avstenitnega nerjavnega jekla X15CrNiSi20-12 po recikliranju
A. Delić, O. Kablar, A. Zulić, D. Kovačević, N. Hodžić, E. Barčić

Comparison of refractory coatings based on talc, cordierite, zircon and mullite fillers for lost-foam casting
Primerjava ognjevzdržnih premazov na osnovi smukca, kordierita, cirkona in mulitnih polnil za ulivanje v forme z izparljivim modelom
Z. Aćimović-Pavlović, A. Terzić, Lj. Andrić, M. Pavlović

Selection of the most appropriate welding technology for hardfacing of bucket teeth
Izbira najbolj primerne tehnologije trdega navarjanja zoba zajemalke
V. Lazić, A. Sedmak, R. R. Nikolić, M. Mutavdžić, S. Aleksandrović, B. Krstić, D. Milosavljević

Characterization of TiO2 nanoparticles with high-resolution FEG scanning electron microscopy
Karakterizacija nanodelcev TiO2 z visokoločljivostno FEG vrstično elektronsko mikroskopijo
Z. Samardžija, D. Lapornik, K. Gradišek, D. Verhovšek, M. Čeh

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates