Materials and Technology 50 (2016) 1

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Improvement of the casting of special steel with a wide solid-liquid interface
Izboljšanje ulivanja posebnega jekla s širokim intervalom trdno-tekoče
T. Mauder, J. Stetina

Non-traditional non-destructive testing of the alkali-activated slag mortar during the hardening
Netradicionalno neporušno preizkušanje z alkalijami aktivirane malte med strjevanjem
L. Topolář, P. Rypák, K. Timčaková-Šamárková, L. Pazdera, P. Rovnaník

Multi-walled carbon nanotubes effect in polypropylene nanocomposites
Vpliv večstenskih ogljikovih nanocevk v nanokompozitih iz polipropilena
C. E. Ban, A. Stefan, I. Dinca, G. Pelin, A. Ficai, E. Andronescu, O. Oprea, G. Voicu

Experimental and numerical study of hot-steel-plate flatness
Eksperimentalni in numerični študij ravnosti vročih plošč iz jekla
J. Hrabovský, M. Pohanka, P. J. Lee, J. H. Kang

Investigation of hole effects on the critical buckling load of laminated composite plates
Preiskava vpliva luknje na kritično upogibno obremenitev laminiranih kompozitnih plošč
A. Kurşun, E. Topal

Corrosion of the refractory zirconia metering nozzle due to molten steel and slag
Korozija ognjeodporne cirkonske dozirne šobe s staljenim jeklom in žlindro
K. Wiśniewska, D. Madej, J. Szczerba

Effects of an epoxy-resin-fiber substrate for a Ω-shaped microstrip antenna
Vpliv z vlakni ojačane epoksi podlage pri Ω-obliki mikrotrakaste antene
Md. M. Islam, M. R. I. Faruque, M. Tariqul Islam, H. Arshad

X-ray radiography of AISI 4340-2205 steels welded by friction welding
Rentgenski pregled jekel AISI 4340-2205, varjenih s trenjem
U. Caligulu, M. Yalcinoz, M. Turkmen, S. Mercan

Thermodynamic properties and microstructures of different shape-memory alloys
Termodinamične lastnosti in mikrostruktura različnih zlitin z oblikovnim spominom
L. Gomidželović, E. Požega, A. Kostov, N. Vuković, D. Živković, D. Manasijević

The relationship between thermal treatment of serpentine and its reactivity
Odvisnost med toplotno obdelavo serpentina in njegovo aktivnostjo
G. Sučik, A. Szabóová, L’. Popovič, D. Hršak

Deformations and velocities during the cold rolling of aluminium alloys
Deformacija in hitrosti pri hladnem valjanju aluminijevih zlitin
M. Mišović, N. Tadić, M. Jaćimović, M. Janjić

Prediction of the chemical non-homogeneity of 30MnVS6 billets with genetic programming
Napovedovanje nehomogenosti kemijske sestave pri gredicah 30MnVS6 s pomočjo genetskega programiranja
M. Kovačič, D. Novak

Effect of the TiBN coating on a HSS drill when drilling the MA8M Mg alloy
Vpliv TiBN prevleke na HSS svedru pri vrtanju MA8M Mg zlitine
F. Karaca, B. Aksakal

Application of the Taguchi method to select the optimum cutting parameters for tangential cylindrical grinding of AISI D3 tool steel
Uporaba Taguchi metode za izbiro optimalnih parametrov odrezavanja pri tangencialnem cilindričnem brušenju orodnega jekla AISI D3
C. Ozay, H. Ballikaya, V. Savas

Effects of friction-welding parameters on the morphological properties of an Al/Cu bimetallic joint
Vpliv parametrov tornega varjenja na morfološke lastnosti Al/Cu bimetalnega spoja
V. D. Milašinović, R. V. Radovanović, M. D. Milašinović, B. R. Gligorijević

Characterisation of the mechanical and corrosive properties of newly developed glass-steel composites
Karakterizacija mehanskih in korozijskih lastnosti novo razvitih kompozitov steklo-jeklo
O. Lyubimova, E. Gridasova, A. Gridasov, G. Frieling, M. Klein, F. Walther

Phase analysis of the slag after submerged-arc welding
Analiza faz v žlindri pri obločnem varjenju pod praškom
M. Prijanovič Tonkovič, J. Lamut

Optimizing the parameters for friction welding stainless steel to copper parts
Optimiranje parametrov pri tornem varjenju nerjavnega jekla na bakrene dele
M. Sahin

WEDM cutting of Inconel 718 nickel-based superalloy: effects of cutting parameters on the cutting quality
WEDM rezanje nikljeve superzlitine Inconel 718: vpliv parametrov rezanja na kvaliteto rezanja
U. Çaydaş, M. AySTROKOVNI ČLANEK – PROFESSIONAL ARTICLE

Influence of dredged sediment on the shrinkage behavior of self-compacting concrete
Vpliv izkopanih sedimentov na krčenje samozgoščevalnega betona
N. E. Bouhamou, F. Mostefa, A. Mebrouki, K. Bendani, N. Belas

Study of the properties and hygrothermal behaviour of alternative insulation materials based on natural fibres
Študij lastnosti in higrotermalno obnašanje alternativnih izolacijskih materialov na osnovi naravnih vlaken
J. Zach, M. Reif, J. Hroudová

Prediction of the elastic moduli of chicken-feather-reinforced PLA and a comparison with experimental results
Napovedovanje modulov elastičnosti PLA, ojačanega s piščančjim perjem in primerjava z eksperimentalnimi rezultati
U. Özmen, B. Okutan Baba

Composites based on inorganic matrices for extreme exposure conditions
Kompoziti z anorgansko osnovo za izpostavitev ekstremnim razmeram
A. Dufka, T. Melichar

The effect of EO and steam sterilization on the mechanical and electrochemical properties of titanium Grade 4
Vpliv EO in sterilizacije s paro na mehanske in elektrokemijske lastnosti titana Grade 4
M. Basiaga, W. Walke, Z. Paszenda, A. Kajzer

Influence of the carbide-particle spheroidisation process on the microstructure after the quenching and annealing of 100CrMnSi6-4 bearing steel
Vpliv procesa sferoidizacije karbidnih delcev na mikrostrukturo jekla 100CrMnSi6-4 za ležaje po kaljenju in popuščanju
J. Dlouhy, D. Hauserova, Z. Novy

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates