Materials and Technology 51 (2017) 6

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Increasing the tensile strength and elongation of 16MnCrS5 steel using genetic programming
Povečevanje napetostne trdnosti in raztezka 16MnCrS5 jekla z uporabo genetskega programiranja
M. Kovačič, A. Turnšek, D. Ocvirk, G. Gantar

Durability of FRP/wood bonds glued with epoxy resin
Obstojnost FRP/lesnih sklopov, lepljenih z epoksi smolo
J. Vaněrek, M. Šmak, I. Kusák, P. Misák

Thermal-cycling behavior of CoNiCrAlY bonds coated with thermal barrier coatings (TBCs) produced with atmospheric plasma spraying (APS)
Obnašanje CoNiCrAlY prevleke med termičnim utrujanjem
M. Kaplan, M. Uyaner, A. C. Karaoglanli

Phase-transformation behavior and micromechanical properties of a dual-phase steel after chemical modifications
Fazne spremembe in mikromehanske lastnosti dvofaznih jekel po kemijskih prilagoditvah
A. Zhao, G. Zhao, H. Sun, H. Gao, S. Wang, X. Chen

EIS and SKP study on improvement of the protection performance of an alkyd-varnish coating modified with air-plasma treatment on Q235 steel
EIS in SKP študija izboljšanja zaščite z alkidno prevleko, modificirano s plazemsko obdelavo na Q235 jeklu
C. Zheng, H. Qu, W. Wang

Effect of the mode and dynamics of thermal processes on DSC-acquired phase-change temperature and latent heat of different kinds of PCM
Ugotavljanje vplivov vrste in dinamike termičnih procesov na različne PC-materiale s pomočjo diferencialne vrstične kalorimetrije (DSC)
J. Fořt, Z. Pavlík, A. Trník, M. Pavlíková, R. Černý

Characterization of Ni-P coating prepared on a wrought AZ61 magnesium alloy via electroless deposition
Karakterizacija Ni-P prevleke, pripravljene z neelektrično depozicijo na kovani magnezijevi zlitini AZ61
M. Buchtík, P. Kosár, J. Wasserbauer, P. Doležal

Cavitation erosion properties of a nickel-free high-nitrogen Fe-Cr-Mn-N stainless steel
Raziskave odpornosti proti kavitacijski eroziji z dušikom legiranega Fe-Cr-Mn-N nerjavnega jekla
Y. Qiao, X. Cai, J. Chen, J. Cui, Y. Tang, H. Li, Z. Jiang

Investigation of the wear behaviour of an AISI 1040 forged steel shaft with plasma-spray ceramic-oxide coatings for sugar-cane mills
Raziskava obrabe AISI 1040 kovane jeklene gredi s keramičnimi oksidnimi prevlekami za mline za mletje sladkornega trsa
D. R. Ponnusamy Rajarathnam, M. Jayaraman

Synthesis and characterization of an in-situ magnesium-based cast nano composite via nano-SiO2 additions to the melt
Sinteza in karakterizacija in situ nanokompozita na osnovi magnezija z nano-SiO2 dodatkom za taljenje
M. Borouni, B. Niroumand, A. Maleki

2D numeric simulation of serrated-chip formation in orthogonal cutting of AISI316H stainless steel
Numerična 2D simulacija nastanka nazobčanega odrezka pri pravokotnem rezanju AISI316H jekla
A. Gök

Effects of cutting parameters and tool-path strategies on tool acceleration in ball-end milling
Učinki rezalnih parametrov in strategija za pospešek orodja pri mehanski dodelavi s krogličnim frezalom
A. Gök, K. Gök, M. B. Bilgin, M. A. Alkan

Synthesis and characterization of graphene nanosheets/magnesium composites processed through powder metallurgy
Sinteza in karakterizacija magnezijevih kompozitov, ojačanih z grafenskimi nanoplastmi, izdelanih z metalurgijo prahov
X. Du, K. Zheng, F. Liu

Distribution of Al2O3 reinforcement particles in austenitic stainless steel depending on their size and concentration
Porazdelitev delcev Al2O3 v avstenitnem nerjavnem jeklu v odvisnosti od velikosti in koncentracije
A. Kračun, B. Podgornik, F. Tehovnik, F. Kafexhiu, D. Jenko

Surface characterization of platinum stimulating electrodes using an electrochemical scanning method
Karakterizacija površine platinastih stimulacijskih elektrod s pomočjo elektrokemijske vrstične metode
A. Mehle, J. Rozman, M. Šala, S. Ribarič, P. Pečlin

Mechanism of multi-layer composite coatings in the zinc process of recycling coated WC-Co cemented-carbide scrap
Mehanizem večplastnih kompozitnih premazov v procesu cinkanja za recikliranje odpadkov oplaščenih WC-Co karbidnih trdin
H. Kuang, D. Tan, W. He, X. Wang, J. Zhong, H. Wang, C. Yang

Basic physical, mechanical and electrical properties of electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates
Osnovne fizikalne, mehanske in električne lastnosti električno izboljšanih, z alkalijami aktiviranih aluminosilikatov
L. Fiala, M. Jerman, P. Rovnaník, R. Černý

Modeling of water removal in direct-chill casting of aluminum-alloy billets
Modeliranje omejevanja neposrednega hlajenja z vodo med vertikalnim konti litjem gredic iz Al-zlitin
A. Meysami, S. Mahmoudi, M. Hajisafari

Improving the microstructure and mechanical properties of magnesium-alloy sheets with a new extrusion method
Izboljšanje mikrostrukture in mehanskih lastnosti pločevine iz Mg zlitine z novo metodo iztiskanja
L. Lu, Z. Yin, Y. Liu, D. Chen, C. Liu, Z. Wu

Formation mechanism of diffusion-reaction layer for a Cu/Ti diffusion couple under different heating methods
Oblikovanje mehanizma difuzijsko reakcijske plasti na Cu/Ti površini z različnimi metodami segrevanja
L. Fei, W. Mingfang, P. Juan

De-oxidation of PK942 steel with Ti and Zr
Dezoksidacija jekla PK942 s Ti in Zr
M. Koležnik, J. Burja, B. Šetina Batič, A. Nagode, J. Medved

Corrosion on polished and laser-textured surfaces of an Fe–Mn biodegradable alloy
Primerjava korozijskih lastnosti polirane in lasersko teksturirane površine biorazgradljive zlitine Fe–Mn
M. Hočevar, Č. Donik, I. Paulin, A. Kocijan, F. Tehovnik, J. Burja, P. Gregorčič, M. Godec

Comparison of the surface and anticorrosion properties of SiO2 and TiO2 nanoparticle epoxy coatings
Primerjava površinskih in protikorozijskih lastnosti epoksidnih prevlek obogatenih s SiO2 in TiO2 nanovključki
M. Conradi, A. Kocijan

LETNO KAZALO – INDEX
Letnik 51 (2017), 1–6 – Volume 51 (2017), 1–6

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates