Materials and Technology 52 (2018) 3

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

A pilot study of methods for measuring the residual properties of concrete exposed to elevated temperatures
Pilotna študija merjenja zaostalih lastnosti betona izpostavljenega povišanim temperaturam
I. Rozsypalová, P. Danìk, H. Šimonová, Z. Keršner, D. Kocáb

Optimization of the machining parameters in the electrochemical micro-machining of nickel
Optimizacija parametrov elektrokemijske mikromehanske obdelave niklja
R. Krishnan, S. Duraisamy, P. Palanisamy, A. Veeramani

The content of rare-earth elements in mobile-phone components
Vsebnost elementov redkih zemelj v komponentah prenosnih telefonov
M. Smodiš, N. Samec, B. Kosec, Č. Donik, M. Godec, R. Rudolf

Microstructure, wear resistance and microhardness of W-particle-strengthened Ti6Al4V composite produced with laser metal deposition
Mikrostruktura, odpornost proti obrabi in mikrotrdota lasersko izdelanega, z W-delci ojačanega Ti6Al4V kompozita
N. Ndou, E. Akinlabi

Effect of particle impingement on electrochemical properties of stainless steel in a jet flow
Vpliv trkov delcev v reaktivnem toku na elektrokemijske lastnosti nerjavnega jekla
J. Cheng, N. Zhang, Y. Dou, Z. Li, Y. Cao

Friction stir welding of 2024-T3 aluminium alloy sheet with sheet pre-heating
Vrtilno torno varjenje predgrete pločevine iz aluminijeve zlitine 2024-T3
A. Kubit, R. Kluz, K. Ochałek, D. Wydrzyński, T. Trzepieciński

Influence of multiple electron-beam remeltings on the characteristics of HVOF and CGDS sprayed conicraly coatings
Vpliv kota zlaganja na mehanske lastnosti in napredovanje poškodbe laminatov z enostavno pletenimi ogljikovimi vlakni
P. Krajňáková, L. Gouvêa, J. Čupera, V. Jan, I. Dlouhý, Z. Spotz

Leakage-cause analysis of a flange joint designed according to standards
Analiza vzrokov puščanja spoja prirobnice oblikovane v skladu s standardi
P. Lošák, T. Létal, J. Buzík, M. Naď

Preparations and characterizations of super-hydrophobic surfaces on Al alloys and their anti-icing properties
Priprava in karakterizacija superhidrofobnih površin na Al zlitinah in njihove protizaledenitvene lastnosti
H. Gao, R. Wang, H. Sun, A. Zhao, L. Wang

Benzimidazole and its derivatives as corrosion inhibitors for mild steel in hydrochloric acid
Benzimidazol in njegovi derivati kot zaviralci korozije malolegiranega jekla v solni kislini
Z. Li, D. Wang, B. He, X. Ye, W. Guo

Comparison of microstructures and oxidation behaviors of ytria and magnesia stabilized zirconia thermal barrier coatings (TBC)
Primerjava med mikrostrukturami in oksidacijskimi obnašanji z itrijem in magnezijem stabiliziranih cirkonskih prevlek za termično zaščito (TBC)
K. M. Doleker, Y. Ozgurluk, D. Ozkan, N. Mesekiran, A. C. Karaoglanli

Emissivity of aluminium alloy using infrared thermography technique
Emisivnost aluminijeve zlitine z uporabo infrardeče termografije
Z. Lanc, B. Štrbac, M. Zeljković, A. Živković, M. Hadžistević

Improvement of the corrosion behavior of aluminum alloy 6061-T6 with yttrium and lanthanum conversion coatings
Izboljšanje korozijske odpornosti aluminijeve zlitine 6061-T6 s konverzijskimi prevlekami na osnovi itrija in lantana
D. Bekhiti, J. Creus, N. Mesrati, A. Abdi, H. Messaoudi

High-temperature processing and recovery of autocatalysts
Visokotemperaturno procesiranje in reciklaža avtomobilskih katalizatorjev
M. Čarnogurská, M. Příhoda, M. Lázár, P. Kurilla, R. Dobáková

Establishment of dynamic-recrystallization-state diagram for hot deformation of 3003 aluminum alloy
Izdelava diagrama stanja dinamične rekristalizacije aluminijeve zlitine 3003
G. Chen, G. Fu, T. Wei, C. Cheng, J. Wang, H. Wang

Photocatalytic activity of Ce-doped ZnO nanoparticles
Fotokatalitična aktivnost s Ce dopiranih ZnO nanodelcev
C. Liu, J. Xu, S. Cui, H. Yu

Comparative study of superhydrophilic and superhydrophobic TiO2/epoxy coatings on AISI 316L stainless steel: surface properties and biocompatibility
Primerjava superhidrofilnih in superhidrofobnih TiO2/epoksi prevlek na nerjavnem jeklu AISI 316L: površinske lastnosti in biokompatibilnost
A. Kocijan, M. Conradi, M. Hočevar, D. Drobne

Microstructure evolution and damping characteristics in cast Mg-Al-Si alloys
Razvoj mikrostrukture in dušilne lastnosti litih Mg-Al-Si zlitin
S. Chen, X. Dong

Evaluation of the surface integrity in the milling of a magnesium alloy using an artificial neural network and a genetic algorithm
Ovrednotenje integritete površine po mehanski obdelavi magnezijeve zlitine z uporabo umetne nevronske mreže in genetskega algoritma
M. Pradeepkumar, R. Venkatesan, V. Kaviarasan

Polypropylene-glass-fiber composites fabricated by direct-fiber-feeding injection molding: effect of sizing agent and screw speed
Kompoziti polipropilen-steklenih vlaken, izdelanih z direktnim doziranjem vlaken med injekcijskim brizganjem: vpliv velikosti agenta in hitrosti polža
J. Zhang, S. Cao
The article has been removed on demand of Shengbin Cao.

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates