Materials and Technology 54 (2020) 2

 

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES – IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Experimental study of autoclaved aerated concrete using circulating fluidized-bed combustion fly ash
Eksperimentalna študija v avtoklavu prezračenega betona in uporabe z zgorevanjem v vrtinčasti plasti nastalega dimniškega pepela
P. Sebestova, V. Cerny, R. Drochytka

Stabilized domain-wall pinning in a constricted nanowire
Stabilizacija pripenjanja sten domen v stisnjeni nanožici
B. U. Venkata Prashanth, M. Riyaz Ahmed

Build-up formation in an induction channel furnace
Nastanek nasedline v indukcijski kanalni peči
M. Prijanovič Tonkovič, J. Lamut

Study of the reduction of Cr(VI) using a bio-based g-C3N4/LSACF photocatalyst
Študija redukcije Cr(VI) z uporabo g-C3N4/LSACF biokatalizatorja
B. Luo, H. Yang, E. Li, B. Zhou, Y. Wang, P. Li, S. Xia

The diffuse phase transition of Ti-rich (Ba0.75Sr0.25) Ti1+dO3+2d dielectric ceramics
Prehod difuzivne faze v dielektrične keramike, bogate s Ti ((Ba0.75Sr0.25) Ti1+dO3+2d)
C. Zhang, X. Zhong, F.-X. Chen, Z.-M. Tang

Effect of manganese content on the impact toughness and corrosion resistance of deposited metals of weathering steel
Vpliv vsebnosti mangana v elektrodah za navarjanje na korozijsko odpornost in udarno žilavost korozijsko obstojnega jekla
X. Zhuo, T. An, C. Ma, L. Li

Tantalum oxide dielectrics processed with spark-plasma sintering
Tantal oksidni dielektrik, izdelan s tehniko sintranja v pulzirajočem obloku plazme
P. Ctibor, J. Sedláček, T. Hudec

Stability of basalt-fibres reinforcement in alkali-activated systems
Stabilnost ojačitve z bazaltnimi vlakni v alkalno aktiviranih sistemih
P. Hrubý, L. Kalina, J. Másilko, J. Pořízka, F. Šoukal, V. Nevrlý, M. Kimm, T. Gries

Modeling of calmodulin-mediated processes in tissues using calmodulin-functionalized gold nanoparticles and fluorescent dyes
Modeliranje indirektnih procesov kalmodulina v tkivu z uporabo kalmodulina, funkcionaliziranega z zlatimi nanodelci in fluorescentnimi barvili
K. Chubinidze, B. Partsvania, A. Khuskivadze, P. Burnadze, G. Petriashvili, D. Dzidziguri, O. Mukbaniani

Effect of a synthesis formulation on the thermal properties of polyurethane
Vpliv oblikovanja sinteze na termične lastnosti poliuretana
R. Yu, Y. Kou, L. Cai, C. Fan, Y. Shao, X. Zhang, X. Zhu

Analysis of the reasons for the leakage of a boiler water-wall tube in a power plant
Analiza vzrokov puščanja sten cevi izmenjevalnikov toplote v termoelektrarni
R. Guo, S. Xue, T. Yang, X. Liu

Synthesis of (NH4)XWO3 nanorods by a novel hydrothermal route
Sinteza (NH4)xWO3 nanopalčk z novim hidrotermalnim postopkom
X. Luo, S. Zhu, X. Su, J. Huang, Z. Zhou, Q. Zhou, Y. Wen, P. Ou

Facile synthesis of Co(OH)2/RGO/NF electrodes with a porous nanostructure for high-performance supercapacitors
Enostavna sinteza poroznih nanostrukturiranih Co(OH)2/RGO/NF elektrod za visokokakovostne superkondenzatorje
Z. Lu, J. Li, W. Jia, Y. Jiang, Y. Juan

Effect of the electromagnetic compound field on the grain growth and wear resistance of a Cu-Pb monotectic alloy
Vpliv sestavljenih pulzirajočih in elektromagnetnih polj na rast kristalnih zrn in odpornost Cu-Pb eno-evtektične zlitine proti obrabi
Z. Li, T. Yu, D. Wang, G. Geng

Effect of straight and angled abutments on the strain on a zirconia crown and implant in the mandibular second molar region: a FEA-based study
Vpliv pokončnih in poševnih opornikov na deformacije cirkonskih kron in vsadkov v drugem molarnem področju čeljusti: študija na osnovi metode končnih elementov
M. Sertac Ozdogan, H. Gokce, I. Sahin

Use of numerical simulation in the production of porous-metal castings
Uporaba numerične simulacije v proizvodnji poroznih kovinskih ulitkov
F. Radkovský, V. Merta

Refining aluminium-alloy melts with graphite rotors
Uporaba grafitnih rotorjev za refinacijo talin iz zlitin na osnovi aluminija
P. Lichy, M. Bajerova, I. Kroupova, T. Obzina

Preparation of metal-fiber-reinforced Al-Si-Cu matrix composites in a vacuum-suction-casting process
Priprava s kovinskimi vlakni ojačane Al-Si-Cu matrice in kompozitov, izdelanih s postopkom sesalnega litja v vakuumu
A. Sun, T. He, Y. Huo, X. Dong, J. Wang

Mechanical properties of polymer-matrix cellulose-based composite materials
Mehanske lastnosti kompozitnih materialov s polimerno matrico na osnovi celuloze
N. Duşunceli, S. Surme

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates