Materials and Technology 55 (2021) 1

 

In memoriam (prof. dr. Franc Vodopivec 1931–2021)

Foreword – Biomaterials
Uvodnik – biomateriali

In memoriam (Matevž Gorenšek 1972–2020)

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES – IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI
A study of the sonic resonance of the femoral part of HIP endoprosthesis
Študija zvočne resonance stegneničnega dela kolčne proteze
I. Belič, B. Klopčič, A. Logar, M. Jenko, D. Dolinar, M. Gorenšek, B. Kocjančič

Mechanical properties of anodic titanium dioxide nanostructures
Mehanske lastnosti nanostruktur titanovega dioksida
M. Kulkarni, J. Šepitka, I. Junkar, M. Benčina, N. Rawat, A. Mazare, C. Rode, S. Gokhale, P. Schmuki, M. Daniel, A. Iglič

A new method of determining facial size for three-dimensional photogrammetry quantification
Nova metoda določanja velikosti obraza v tridimenzionalni fotogrametriji
M. Verdenik, N. Ihan Hren, Ž. Kadivnik, I. Drstvenšek

Characterization of new and retrieved titanium biomaterial for dental implants
Karakterizacija biomaterialov novih in uporabljenih zobnih vsadkov
S. Žarković Gjurin, M. Jenko, Č. Donik, Č. Oblak

The use of an intra-oral scanner for patellar surface analysis in total knee arthroplasty
Uporaba intraoralnega skenerja za analizo površin pogačice pri totalni artroplastiki kolena
K. Bošnjak, B. Kocjančič, D. Dolinar, B. Pompe

Cement thickness of post and cores fabricated by modern digital technology
Debelina cementa pri zatičkih z nazidki, izdelanih s sodobno digitalno tehnologijo
D. Kanduti, I. Kopač

Evaluation of microbial flora in patients with gingival enlargement during the treatment and surface chemistry of fixed orthodontic appliance archwire
Ovrednotenje mikrobne flore pri pacientih s povečanjem dlesni med obravnavo in analiza površine žičnega loka nesnemnega ortodontskega aparata
R. Ovsenik, M. Pirc, J. Primožič, R. Schara, J. Kovač, M. Jenko, B. Gašpirc

Effect of sterilization on the surface properties of Ti6Al7Nb alloy femoral stems
Vpliv sterilizacije na površinske lastnosti femoralnih kolčnih komponent endoprotez iz Ti6Al7Nb zlitine
K. Avsec, M. Conradi, M. Jenko, B. Kocjančič, M. Debeljak, M. Gorenšek, D. Dolinar

Effect of deposition time on nanocolumnar TiZrN films grown by reactive magnetron Co-sputtering with the OAD technique
Vpliv časa nanašanja nanostebričastih TiZrN filmov z OAD-tehniko in hkratnim reaktivnim magnetronskim naprševanjem
W. Phae-ngam, C. Chananonnawathorn, T. Lertvanithphol, B. Samransuksamer, M. Horprathum, T. Chaiyakun

Au-Pd and Bi-Se bearing pyrite and chalcopyrite from the Buchim Copper Mine, Eastern Macedonia
Au-Pd in Bi-Se piriti in halkopiriti iz rudnika bakra, Bućim, Vzhodna Makedonija
T. Serafimovski, T. Dolenec, G. Tasev, D. Serafimovski, N. Rogan Šmuc, M. Dolenec

Application validity of the technological procedure for making spiral drill-bit grooves
Ovrednotenje uporabnosti tehnološkega postopka izdelave spiralnih svedrov
O. Spaić, M. Vukčević, B. Marinović, A. Koprivica, J. Jovanović

Quality of precipitation annealing of heat-resistant cast steel using a Taguchi analysis
Ocena kvalitete izločevalnega žarjenja termično obstojne jeklene litine z uporabo Taguchijeve analize
M. Folta, A. Delić

Technology of coupled permeability enhancement of hydraulic punching and deep-hole pre-splitting blasting in a "three-soft" coal seam
Izboljšanje prepustnosti treh mehkih plasti premoga z združevanjem tehnologij hidravličnega prebijanja in miniranja globokih vrtin
P. Li, X. Zhang, H. Li

Mechanical properties and water-absorption characteristics of selected natural fibers as a replacement for asbestos
Mehanske lastnosti in absorbcija vode izbranih naravnih vlaken kot zamenjava za azbest
A. Samuel Taiwo, E. Oseremen Egbodion, A. Adesoji Adediran, S. Akinyemi Shittu, S. Olufemi Balogun, O. Seun Adesina

Void-closure behavior and a new void-evolution model for various stress states
Nov model zapiranja votlin in razvoj novih pod vplivom različnih napetostnih stanj
F. Chen, X. Zhao, H. Chen, J. Ren

Properties of the simulated coarse-grained microstructure of quenched and tempered high-strength steel
Lastnosti simulirane grobozrnate mikrostrukture poboljšanega visokotrdnega jekla
R. Celin, F. Kafexhiu, G. Klančnik, J. Burja

Experimental analysis of the thermal-barrier coating for an Al2O3-TiO2 ceramic coated CI engine operating on calophyllum inophyllum oil
Eksperimentalna analiza keramične prevleke na osnovi Al2O3-TiO2, ki deluje kot termična bariera v zgorevalni komori biodizelskega motorja
M. Kuppusamy, T. Ramanathan

Leaching characteristics and mineralogical control of chromium in electric-arc-furnace stainless-steel slag
Luženje in mineraloška kontrola kroma v žlindri nerjavnega jekla iz elektroobločne peči
Y. Wang, Y. Zeng, J. Li, Z. Gao

Investigation of pipeline failure in a thermal power plant’s process wastewater distribution system
Preiskava poškodb cevovoda v sistemu za obdelavo in distribucijo odpadne vode termoelektrarne
J. Batelić, V. Špada, L. Liverić, S. Martinez

Lotus seedpod-based carbon quantum dots: preparation, characterization and application for Fe(III) detection
Kvantne pike ogljika v obliki stroka lotusovih semen: priprava, karakterizacija in uporaba za detekcijo Fe(III)
Z. Xie, J. Sun, Z. Zhou, S. Xia

Statistical study of the primary-dendrite spacings in single-crystal superalloys
Statistična analiza primarnih meddendritnih prostorov v monokristalni superzlitini
X. Zhang, T. Xin, S. Yue, X. Meng, G. Liu

Influence of different treatments on the corrosion behaviour of an Fe-based biodegradable alloy
Vpliv različnih obdelav na korozijsko obnašanje biorazgradljive zlitine na osnovi Fe
Irena Paulin

ERRATUM

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates