Materiali in tehnologije

 

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je znanstvena serijska publikacija, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke, ki obravnavajo teoretična in praktična vprašanja naravoslovnih ved in tehnologije na področjih kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nano-materialov.
Revija MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je revija s prostim dostopom, kar pomeni, da preko interneta omogoča komurkoli, da jo bere, naloži, kopira, pošilja, tiska, išče ali dostopa do celotnih člankov, jih uporablja za indeksiranje, jih posreduje kot podatke za programsko opremo, ali jih uporablja za katerekoli druge nekomercialne namene, brez finančnih, legalnih ali tehničnih ovir, razen tistih, ki jih zahteva dostop do interneta. Edini zadržek pri reprodukciji in razpečevanju in edina zahteva pri avtorskih pravicah je, da imajo avtorji kontrolo nad integriteto svojih del in imajo pravico do zahvale in citiranja.

Obvestilo

Od 1.10.2016 dalje objava člankov v reviji Materiali in tehnologije (MIT) ni več brezplačna. Objavo članka Uredništvo revije MIT zaračunava na podlagi sklepa iz seje Uredniškega odbora revije Materiali in tehnologije/Materials and Technology, dne 15. junija 2016, po spodnjem ceniku:

Objava prispevka € 300,00
Objava konferečnega prispevka (ICM&T) € 150,00
Naročnina na revijo MIT (Slovenija) € 42,00
Naročnina na revijo MIT (tujina) € 85,00

Uredništvo revije Materiali in tehnologije (MIT)
Glavni in odgovorni urednik: dr. Paul John McGuiness
Ljubljana, oktober 2016

0,714 Faktor vpliva

Poročila o citiranju revij, ki jih objavlja Thomson Reuters 2019
2018 SE 217/304, znanost o materialih, multidisciplinarno

Zadnji izvod

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 53 (2019) 6

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Matematični modeli za ovrednotenje vpliva degradacije na natezne in upogibne lastnosti epoksi kompozitov z dodatkom pepela iz lupin palminih pešk kot ojačitvene faze
Vpliv procesnih parametrov, izdelanih s torno vrtilnim varjenjem, na mehanske lastnosti spojev aluminijeve zlitine 2024/T351
In-situ mehanska obdelava Cf/Al2O3 kompozita z vodnim curkom
Mehanske lastnosti nanodelcev grafena in ogljikovih nanocevčic kot ojačitve v polietilenski matrici nanokompozitov
Učinkovitost anataznih TiO2 nanocevk v interakcijah s trombociti
Vpliv molibdata na napetostno korozijsko pokanje dupleks nerjavnega jekla 2205 v raztopini žveplene kisline
Ekstremna plastična deformacija Al zlitine AA2030: mikrostruktura in mehanske lastnosti
Mehanske lastnosti novega spoja iz ene plasti aluminijeve zlitine kombinirane mrežno-lupinaste strukture
Značilnosti teksture aluminijeve zlitine 1235, nastale med valjanjem
Sinteza in karakterizacija bakrovega perfluoroftalocianina (F16CuPc) in njegova uporaba v organskih tankoplastnih tranzistorjih

» Več >>>

Copyright ©, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenija • Tel.: (01) 4701 900 • E-pošta: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates