Informacije o reviji

 

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je znanstvena serijska publikacija, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke ter strokovne članke, ki obravnavajo teoretična in praktična vprašanja naravoslovnih ved in tehnologije na področjih kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nano-materialov.
© MATERIALI IN TEHNOLOGIJE

Izdajatelj:
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenia
Soizdajatelji:
IMPOL Slovenska Bistrica, METAL Ravne, TALUM Kidričevo

Izdajanje revije sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Glavni in odgovorni urednik: Paul John McGuiness, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija
Pomočnik glavnega urednika: Matjaž Godec, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija
Častni glavni urednik: Matjaž Torkar, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija

Souredniki:
Igor Belič, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Jaka Burja, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Aleksandra Kocijan, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Djordje Mandrino, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Boštjan Markoli, Naravoslovno-tehnična fakulteta, Slovenija • Irena Paulin, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Danijela A. Skobir Balantič, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Darja Steiner Petrovič, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Bojan Podgornik, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Srečo Škapin, Institut Jožef Stefan, Slovenija • Rok Zaplotnik, Institut Jožef Stefan, Slovenija • Ema Žagar, Kemijski inštitut, Slovenija
Tehnični urednik: Erika Nared, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija
Lektorji: Erika Nared, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija (slovenski jezik) • Paul John McGuiness, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija (angleški jezik)

Mednarodni pridruženi člani uredniškega odbora:
Leonid B. Getsov, NPO CKT, St. Petersburg, Russia • Božo Smoljan, University of Rijeka, Croatia • David Nolan, Bluescope Steel Ltd. & University of Wollongong, Wollongong, Australia • Karlo T. Raić, University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia • Nicola Gargiulo, Engineering University of Naples, Naples, Italy • Francesco Colangelo, Parthenope University of Naples, Naples, Italy • Peter Jurči, Faculty of Materials Science and Technology, STU, Trnava, Slovakia • Smilja Marković, Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia • Stefan Zaefferer, Max-Planck Institute for Steel Research, Dusseldorff, Germany • Urban Wiklund, Uppsala University of Sweden, Sweden • Zdenka Zovko Brodarac, University of Zagreb, Metallurgical Faculty, Sisak, Croatia • Bojana Dolinar, Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture, University of Maribor, Slovenia • Ivan Nazarenko, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Uredniški odbor:
Igor Belič, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Jaka Burja, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Monika Jenko, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Varužan Kevorkijan, IMPOL, Slovenija • Aleksandra Kocijan, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Andraž Legat, Zavod za gradbeništvo, Slovenija • Vojteh Leskovšek, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Matjaž Godec, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Paul McGuiness, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Djordje Mandrino, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Boštjan Markoli, Naravoslovno-tehnična fakulteta, Slovenija • Jožef Medved, Naravoslovno-tehnična fakulteta, Slovenija • Peter Panjan, Institut Jožef Stefan, Slovenija • Irena Paulin, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Danijela A. Skobir Balantič, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Darja Steiner Petrovič, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Tatjana Večko Pirtovšek, METAL Ravne, Slovenija • Bojan Podgornik, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Božidar Šarler, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Janez Šetina, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Avgust Šibila, TALUM, Slovenija • Srečo Škapin, Institut Jožef Stefan, Slovenija • Borivoj Šuštaršič, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Rok Zaplotnik, Institut Jožef Stefan, Slovenija • Ema Žagar, Kemijski inštitut, Slovenija

Izdajateljski svet:
Matjaž Godec, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenija • Edvard Slaček, IMPOL, Slovenija • Marko Drobnič, TALUM, Slovenija • Andrej Gradišnik, METAL Ravne, Slovenija

Članki revije Materiali in tehnologije so indeksirani v:
SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED, MATERIALS SCIENCE CITATION INDEX® AND JOURNAL CITATION REPORTS/ SCIENCE EDITION.

Članki objavljeni v periodični publikaciji MATERIALI IN TEHNOLOGIJE so indeksirani v mednarodnih sekundarnih virih:
– DOAJ (Directory of Open Access Journals)
– Civil Engineering Abstracts
– Google Scholar
– Ceramic Abstracts/World Ceramic Abstracts
– SCIRUS
– Corrosion Abstracts
– CA SEARCH® – Chemical Abstracts®
– Mechanical & Transportation Engineering Abstracts
– METADEX®
– CSA Aerospace & High Technology Database
– TEME – Technology and management
– Solid State and Superconductivity Abstracts
– Inside Conferences
– Materials Business File
– Engineered Materials Abstracts®
– Referativnyj žurnal: Metallurgija
– Aluminium Industry Abstracts
– COBIB
– SCOPUS

Izhajanje: 6 številk letno
Naročnina: 42 EUR – tujina: 85 EUR

Naslov uredništva:
MATERIALI IN TEHNOLOGIJE
IMT Ljubljana
Lepi pot 11
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 470 18 60
Telefax: (01) 470 19 39
Podračun pri UJP št. 01100-6030344339

Elektronski naslov: http://mit.imt.si
Elektronska pošta: mit@imt.si

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates