Informacije o reviji

 

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je znanstvena serijska publikacija, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke ter strokovne članke, ki obravnavajo teoretična in praktična vprašanja naravoslovnih ved in tehnologije na področjih kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nano-materialov.
© MATERIALI IN TEHNOLOGIJE

Izdajatelj:
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana
Soizdajatelji:
IMPOL Slovenska Bistrica, METAL Ravne, TALUM Kidričevo

Izdajanje revije sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Glavni in odgovorni urednik: Paul John McGuiness
Pomočnik glavnega urednika: Matjaž Godec
Častni glavni urednik: Matjaž Torkar

Souredniki:
Igor Belič (IMT), Jaka Burja (IMT), Aleksandra Kocijan (IMT), Djordje Mandrino (IMT), Boštjan Markoli (NTF), Irena Paulin (IMT), Danijela A. Skobir Balantič (IMT), Darja Steiner Petrovič (IMT), Bojan Podgornik (IMT), Srečo Škapin (IJS), Rok Zaplotnik (IJS), Ema Žagar (KI)
Tehnični urednik: Erika Nared (IMT)
Lektorji: Erika Nared (IMT) (slovenski jezik), Paul John McGuiness (IMT) (angleški jezik)

Mednarodni pridruženi člani uredniškega odbora:
Leonid B. Getsov, NPO CKT, St. Petersburg, Russia • Božo Smoljan, University of Rijeka, Croatia • David Nolan, Bluescope Steel Ltd. & University of Wollongong, Wollongong, Australia • Karlo T. Raić, University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia • Nicola Gargiulo, Engineering University of Naples, Naples, Italy • Francesco Colangelo, Parthenope University of Naples, Naples, Italy • Peter Jurči, Faculty of Materials Science and Technology, STU, Trnava, Slovakia • Smilja Marković, Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia • Stefan Zaefferer, Max-Planck Institute for Steel Research, Dusseldorff, Germany • Urban Wiklund, Uppsala University of Sweden, Sweden • Zdenka Zovko Brodarac, University of Zagreb, Metallurgical Faculty, Sisak, Croatia • Bojana Dolinar, Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture, University of Maribor, Slovenia • Ivan Nazarenko, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Uredniški odbor:
Igor Belič (IMT), Jaka Burja (IMT), Monika Jenko (IMT), Varužan Kevorkijan (IMPOL), Aleksandra Kocijan (IMT), Andraž Legat (ZAG), Vojteh Leskovšek (IMT), Matjaž Godec (IMT), Paul McGuiness (IMT), Djordje Mandrino (IMT), Boštjan Markoli (NTF), Jožef Medved (NTF), Peter Panjan (IJS), Irena Paulin (IMT), Danijela A. Skobir Balantič (IMT), Darja Steiner Petrovič (IMT), Tatjana Večko Pirtovšek (METAL Ravne), Bojan Podgornik (IMT), Božidar Šarler (IMT), Janez Šetina (IMT), Avgust Šibila (TALUM), Srečo Škapin (IJS), Borivoj Šuštaršič (IMT), Rok Zaplotnik (IJS), Ema Žagar (KI)

Izdajateljski svet:
Matjaž Godec (Inštitut za kovinske materiale in tehnologije), Edvard Slaček (IMPOL), Marko Drobnič (TALUM), Andrej Gradišnik (METAL Ravne)

Članki revije Materiali in tehnologije so indeksirani v:
SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED, MATERIALS SCIENCE CITATION INDEX® AND JOURNAL CITATION REPORTS/ SCIENCE EDITION.
Po bazi podatkov JCR16 ima Materiali in Tehnologije faktor vpliva 0,436.

Članki objavljeni v periodični publikaciji MATERIALI IN TEHNOLOGIJE so indeksirani v mednarodnih sekundarnih virih:
– DOAJ (Directory of Open Access Journals)
– Civil Engineering Abstracts
– Google Scholar
– Ceramic Abstracts/World Ceramic Abstracts
– SCIRUS
– Corrosion Abstracts
– CA SEARCH® – Chemical Abstracts®
– Mechanical & Transportation Engineering Abstracts
– METADEX®
– CSA Aerospace & High Technology Database
– TEME – Technology and management
– Solid State and Superconductivity Abstracts
– Inside Conferences
– Materials Business File
– Engineered Materials Abstracts®
– Referativnyj žurnal: Metallurgija
– Aluminium Industry Abstracts
– COBIB
– SCOPUS

Izhajanje: 6 številk letno
Naročnina: 42 EUR – tujina: 85 EUR

Naslov uredništva:
MATERIALI IN TEHNOLOGIJE
IMT Ljubljana
Lepi pot 11
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 470 18 60
Telefax: (01) 470 19 39
Podračun pri UJP št. 01100-6030344339

Elektronski naslov: http://mit.imt.si
Elektronska pošta: mit@imt.si

Oblikovanje ovitka: Ignac Kofol
Računalniški prelom in tisk: Nonparel, d.o.o., Škofja Loka
Naklada: 400 izvodov

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates