Materials and Technology 39 (2005) 1/2

 

Hans Jürgen Grabke Častni doktor Univerze v Ljubljani
Hans Jürgen Grabke Doctor Honoris Causa of the University of Ljubljana

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEWED SCIENTIFIC PAPERS

Applications of beam-induced surface modification
Uporabnost sprememb površine zaradi obsevanja s curkom energijskih delcev
T. M. Nenadović

Vpliv procesa poliranja na razvoj površine in karakterizacija poliranega marmorja
The effect of polishing phases on the surface evolution and characteristics of polished marble stone
T. Kopar, V. Ducman, A. Mladenovič, M. Frlic, E. Sanchez

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Sinteza tankih plasti Bi12SiO20 z metodo sol-gel
The synthesis of Bi12SiO20-based thin films by the sol-gel method
A. Veber, M. Valant, D. Suvorov

Dejavniki, ki ovirajo tečenje zvarjenih komponent z razpoko
Factors influencing the yielding constraint for cracked welded components
D. Kozak, J. Vojvodič Tuma, N. Gubeljak, D. Semenski

Priprava magnetnih tekočin
The preparation of magnetic fluids
A. Košak, D. Makovec, A. Žnidaršič, M. Drofenik

PTKU v sistemu KNbO3 – BaTiO3
PTCR effect in KNbO3–BaTiO3 ceramics
I. Pribošič, D. Makovec, M. Drofenik

STROKOVNI ČLANKI – RESEARCH PAPERS

Examination of the influence of chemical composition on properties of Al-Si alloys as cast at room and elevated temperatures
Raziskava vpliva kemične sestave na lastnosti zlitin AlSi pri sobni in povišani temperaturi
D. Vuksanović, S. Rakočević, K. Kovačević, S. Tripković, B. Bošnjak

The influence of the chemical composition of synthetic reactive sizes on the sizing efficiency of paper
Vpliv kemijske sestave sintetičnih reaktivnih klejiv na učinkovitost klejenja papirja
J. Zule, J. Dolenc
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates