Materials and Technology 44 (2010) 4

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Surface modification of materials using an extremely non-equilibrium oxygen plasma
Modifikacija površine materialov z izrazito neravnovesno kisikovo plazmo
M. Mozetič

Middle triassic dry-land phases in Southern Slovenia
Srednjetriasne kopenske faze v južni Sloveniji
S. Dozet, M. Godec

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Enhanced fatigue analysis – incorporating downstream manufacturing processes
Izboljšana utrujenostna analiza – vključitev izdelavnih procesov
W. Eichlseder

A new complex vector method for balancing chemical equations
Nova kompleksna metoda za uravnoteženje kemičnih enačb
I. B. Risteski

Application of Grey relation analysis (GRA) and Taguchi method for the parametric optimization of friction stir welding (FSW) process
Uporaba Greyjeve analize (GRA) in Taguchijeve metode za parametrično optimizacijo varjenja z vrtilno-tornim procesom (FSW)
H. Aydin, A. Bayram, U. Esme, Y. Kazancoglu, O. Guven

Phase relations in the Pt–Ag17.5–Si4.5 ternary alloy
Fazna odvisnost v ternarni zlitini Pt–Ag17.5–Si4.5
G. Klančnik, P. Mrvar, J. Medved

A new solution of the harmonic functions in the theory of elasticity
Nekatere značilnosti harmoničnih funkcij v teoriji o elastničnosti
V. V. Chygyryns’kyy, V. G. Shevchenko, I. Mamuzic, S. B. Belikov

Influence of vacuum processing on the content of some elements in molten metal
Vpliv vakuumskega procesiranja na vsebnost nekaterih elementov v kovinskih talinah
D. Pihura, D. Mujagić

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Influence of d-ferrite on the fatigue resistance of blade materials
Vpliv d-ferita na utrujenostno trdnost jekel za lopatice
P. Hájková, J. Janovec, J. Siegl, B. Smola, M. Vyroubalová, D. Tůmová
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates