Materials and Technology 47 (2013) 2

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Kinetics of weathered-crust elution-deposited rare-earth ore in a leaching process
Kinetika postopka luženja elucijsko nanesene preperele skorje rude redkih zemelj
L. Zhang, X. Deng, W. Li, Y. Ding, R. Chi, X. Zuo

Microstructural and phase analysis of CuAlNi shape-memory alloy after continuous casting
Mikrostrukturna in fazna analiza spominske zlitine CuAlNi po kontinuirnem litju
M. Gojić, S. Kožuh, I. Anžel, G. Lojen, I. Ivanić, B. Kosec

Characterization and determination of mechanical properties of YBCO superconducting thin films with manganese using the TFA-MOD method
Karakterizacija in določitev mehanskih lastnosti superprevodne tanke plasti YBCO z manganom po metodi TFA-MOD
O. Culha, I. Birlik, M. Toparli, E. Celik, S. Engel, B. Holzapfel

Distortion of the substructure of a 20-ft shipping container exposed to zinc hot-dip galvanizing
Spreminjanje mer podstrukture pri 20 ft transportnem kontejnerju pri vročem potopnem cinkanju
I. Ivanović, A. Sedmak, R. Rudolf, L. Gusel, B. Grujić

Optimization of the drilling parameters for the cutting forces in B4C-reinforced Al-7XXX-series alloys based on the Taguchi method
Optimiranje parametrov vrtanja za sile vrtanja pri zlitinah Al-7XXX, ojačanih z B4C s Taguchijevo metodo
A. Taskesen, K. Kütükde

Wear properties of AISI 4140 steel modified with electrolytic-plasma technology
Obrabne lastnosti jekla AISI 4140, modificiranega s tehnologijo elektrolitske plazme
A. Ayday, M. Durman

Tribological behavior of a plasma-sprayed Al2O3-TiO2-Cr2O3 coating
Tribološko ponašanje s plazmo napršenega Al2O3-TiO2-Cr2O3 nanosa
Y. Sert, N. Toplan

Characterization of selected phase-change materials for a proposed use in building applications
Karakterizacija izbranih materialov s fazno premeno za predlagano uporabo v gradbeništvu
M. Ostrý, R. Přikryl, P. Charvát

Improvement of the damping properties of carbon-fibre-reinforced laminated plastics using damping layers
Izboljšanje dušenja z ogljikovimi vlakni ojačane laminirane plastike z uporabo plasti za dušenje
R. Kottner, J. Vacík, R. Zemčík

AA413.0 and AA1050 joined with friction-stir welding
Spajanje zlitine AA413.0 in AA1050 z gnetenjem
S. Kastelic, J. Tušek, D. Klobčar, J. Medved, P. Mrvar

Increasing tool life during turning with a variable depth of cut
Povečanje zdržljivosti orodja pri struženju z variabilno globino reza
M. Sadílek, R. Čep, Z. Sadílková, J. Valíček, L. Petřkovská

Raman investigation of sol-gel anticorrosion coatings on electronic boards
Ramanske raziskave sol-gel protikorozijskih prevlek na elektronskih vezjih
A. Rauter, M. Koželj, L. Slemenik Perše, A. Šurca Vuk, B. Orel, B. Bengű, O. Sunetci

Numerical study of Rayleigh-Bénard natural-convection heat-transfer characteristics of water-based Au nanofluids
Numerična analiza prenosa toplote nanotekočin voda-Au v razmerah Reyleigh-Bénardove naravne konvekcije
P. Ternik, R. Rudolf, Z. Žunič

Alumothermic reduction of ilmenite in a steel melt
Alumotermična redukcija ilmenita v jekleni talini
J. Burja, F. Tehovnik, J. Lamut, M. Knap

Analysis of corrosion properties of melt spun Nd-Fe-B ribbons coated by alumina coatings
Analiza korozijskih lastnosti hitro strjenih Nd-Fe-B-trakov, oplaščenih z aluminijevim oksidom
D. Sojer, I. Škulj, S. Kobe, J. Kovač, P. J. McGuiness

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Influence of the microstructure on machining a central housing made of pearlite grey cast iron
Vpliv mikrostrukture na obdelovalnost centralnega ohišja iz perlitne sive litine
N. Štrekelj, M. Nunić, I. Naglič, B. Markoli

The wet-chemical synthesis of functionalized Zn1–xOMnx quantum dots utilizable in optical biosensors
Mokra kemijska sinteza funkcionaliziranih kvantnih delcev Zn1–xOMnx, uporabnih v optičnih biosenzorjih
M. Alizadeh, R. Salimi, H. Sameie, A. A. Sarabi, A. A. Sabbagh Alvani, M. R. Tahriri

Influence of aluminium-alloy remelting on the structure and mechanical properties
Vpliv večkratnega pretaljevanja aluminijevih zlitin na strukturo in mehanske lastnosti
M. Cagala, M. Břuska, P. Lichý, J. Beňo, N. Špirutová

Tensile properties of cold-drawn low-carbon steel wires under different process parameters
Natezne lastnosti hladno vlečene maloogljične jeklene žice pri različnih parametrih procesa
C. S. Çetinarslan, A. Güzey

Impeller-blade failure analysis
Preiskava poškodbe lopatice rotorja
R. Celin, F. Tehovnik, F. Vodopivec, B. Žužek

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates