Materials and Technology 48 (2014) 6

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Experimental analysis of the wear behavior of hybrid metal-matrix composites of LM25Al with equal volumes of SiC + TiO2
Analiza obrabe hibridnega kompozita s kovinsko osnovo LM25Al z enakim volumenskim deležem SiC + TiO2
G. Elango, B. Kuppuswamy Raghunath, K. Palanikumar

Mechanical properties of the materials for bruxoguards
Mehanske lastnosti materialov za nočne zobne ščitnike
V. Lazić, A. Špadijer Gostović, N. Romčević, I. Ðorđević, A. Todorović, N. Milošević, R. Rudolf

Possibilities for eliminating a larger amount of iron in the secondary AlSi6Cu4 alloy with chrome
Možnost uporabe kroma za boljšo odstranitev železa iz sekundarne zlitine AlSi6Cu4
D. Bolibruchová, L. Richtárech, J. Macko

Investigation of physical properties of tungsten-based single crystals using an ultrasonic method
Preiskava fizikalnih lastnosti monokristalov na osnovi volframa z metodo ultrazvoka
K. Skotnicová, V. M. Kirillova, O. I. Zaporozhets, J. Drápala, I. Szurman

Characterization of gas-nitrided 31CrMoV9 steel
Karakterizacija plinsko nitriranega jekla 31CrMoV9
G. Celebi Efe

Effect of Ti2AlC particles on the microstructure and elevated-temperature-deformation properties of g-TiAl alloys
Vpliv delcev Ti2AlC na mikrostrukturo in deformacijske lastnosti zlitin g-TiAl pri povišani temperaturi
T. Čegan, M. Cagala, M. Kursa, P. Kawulok, S. Rusz, J. Juřica, J. Vontorová

Fatigue properties of sintered DIN SINT-D30 powder metal before and after heat treatment
Lastnosti sintranega kovinskega prahu DIN SINT-D30 pri utrujanju pred toplotno obdelavo in po njej
M. Šori, B. Šuštaršič, S. Glodež

Numerical model of a composite airfoil segment with piezoelectric sensors
Numerični model kompozitnega odseka letalskega krila s piezoelektričnimi senzorji
J. Bartošek, T. Kroupa, L. Smolík

Synthesis and characterization of metallic-intermetallic Ti-TiAl3, Nb-Ti-TiAl3 composites produced with electric-current-activated sintering (ECAS)
Sinteza in karakterizacija kompozitov kovina-intermetalna zlitina Ti-TiAl3, Nb-Ti-TiAl3, izdelanih s sintranjem, aktiviranim z električnim tokom (ECAS)
T. Yener, S. Zeytin

Influence of geometric parameters of a pin joint of a carbon/epoxy composite plate on its load capacity
Vpliv geometrijskih parametrov na nosilnost zatičnega spoja kompozitne plošče ogljikova vlakna-epoksi
J. Krystek, L. Bek, T. Kroupa, R. Kottner

Thermomechanical processing of micro-alloyed steel
Termomehanska predelava mikrolegiranega jekla
P. Podany, P. Martinek

Modelling of operating parameters in an SOFC testing system
Modeliranje in parametri delovanja sistema za preizkušanje SOFC
T. Skalar, M. Marinšek, M. Lubej, M. Lukežič, T. Skalar, J. Maček

Material-technological modelling of the die forging of 42CrMoS4 steel
Materialno-tehnološko modeliranje utopnega kovanja jekla 42CrMoS4
V. Pileček, F. Vančura, H. Jirková, B. Mašek

Mini-thixoforming of various modified states of the stock structure of tool steel X210Cr12
Minitikso preoblikovanje orodnega jekla X210Cr12 z različno začetno mikrostrukturo
B. Mašek, F. Vančura, H. Jirková, M. Böehme, P. Frint

Production of matrices with molybdenum as an alternative to matrices with cobalt in diamond cutting tools
Izdelava segmentov z molibdenom kot nadomestilo za segmente s kobaltom pri rezalnih orodjih z diamanti
E. Çelik, S. Islak, C. Ilkiliç

Combustion-derived La1–xSrxMn0.5Cr0.5O3±d (x = (0.20, 0.25)) perovskite: preparation, properties, characterization
Z zgorevno sintezo pridobljen perovskit La1–xSrxMn0,5Cr0,5O3±d (x = (0,20, 0,25)): priprava, lastnosti, karakterizacije
K. Zupan, M. Marinšek

Surface modification of polymer polyethylene terephthalate with plasmas created in different gases
Modifikacija površine polimera polietilen tereftalata s plazmo, ustvarjeno v različnih plinih
N. Recek, A. Vesel

Evaluation of the mechanical properties of a hot isostatically pressed yttria-dispersed nickel-based superalloy
Vrednotenje mehanskih lastnosti Ni-superzlitine z dispergiranim itrijem po vročem izostatskem stiskanju
M. Mohan, R. Subramanian, Md. Zafir Alam, P. Chrysologue Angelo

Simulation of growth kinetics of Fe2B layers formed on gray cast iron during the powder-pack boriding
Simulacija kinetike rasti plasti Fe2B na sivem litem železu pri boriranju s prahom v paketu
M. Ortiz-Domínguez, M. Á. Flores-Rentería, M. Keddam, M. Elias-Espinosa, O. Damián-Mejía, J. I. Aldana-González, J. Zuno-Silva, S. A. Medina-Moreno, J. Gonzalo González-Reyes

Effect of AlTi5B1 and AlSr10 additions on the fluidity of the AlSi9Cu3 alloy
Vpliv dodatkov AlTi5B1 in AlSr10 na livnost zlitine AlSi9Cu3
M. Steinacher, F. Zupanič, M. Petrič, P. Mrvar

Thermodynamic characterization of multiphase non-metallic inclusions in re-sulphurised steel grades
Termodinamična karakterizacija večfaznih nekovinskih vključkov v jeklih s povišanim žveplom
L. Krajnc, P. Mrvar, J. Medved

Welding of the steel grade S890QL
Varjenje jekla kvalitete S890QL
R. Celin, J. Bernetič, D. A. Skobir Balantič

Comparison of the corrosion behaviour of austenitic stainless steel in seawater and in a 3.5 % NaCl solution
Primerjava korozijskih lastnosti avstenitnih nerjavnih jekel v morski vodi in raztopini s 3,5 % NaCl
Č. Donik, A. Kocijan

Synthesis and characterization of Al foams produced by powder metallurgy route using dolomite and titanium hydride as a foaming agents
Sinteza in karakterizacija aluminijevih pen, narejenih po postopku prašne metalurgije z uporabo dolomita in titanovega hidrida kot penilnega sredstva
I. Paulin

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Progressive method of porosity prediction for aluminium castings
Napredna metoda napovedovanja poroznosti v ulitkih iz aluminija
M. Brůna, L. Kucharčík

Structural and mechanical properties of EN AW 6082 aluminum alloy produced by equal-channel angular pressing
Strukturne in mehanske značilnosti aluminijeve zlitine EN AW 6082 po stiskanju skozi orodje s pravokotnim kanalom
M. Greger, M. Madaj, D. Žáček

Fatigue-life enhancement of sheets made of 34CrNiMo6 steel
Povečanje odpornosti proti utrujanju pločevin iz jekla 34CrNiMo6
J. Džugan, Z. Nový, M. Marešová

Evaluation of the slag regime and desulphurization of steel with synthetic slag containing Cr2O3
Ocena načina delovanja in razžveplanje jekla s sintetično žlindro s Cr2O3
L. Socha, J. Bažan, J. Morávka, P. Styrnal, P. Machovčák, A. Opler, A. Trefil

Effect of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of 30MnB5 boron steel
Vpliv toplotne obdelave na mikrostrukturo in mehanske lastnosti jekla 30MnB5 z borom
H. Güler, R. Ertan, R. Özcan

Effect of the copper amount in iron-based powder-metal compacts
Vpliv vsebnosti bakra v kovinskih stisnjencih iz prahu železa
U. Çavdar, B. Sadik Ünlü, E. Atik

A modified heat treatment to improve the properties of double-layer cast rolls
Modificirana toplotna obdelava za izboljšanje lastnosti dvoplastnih valjev za vroče valjanje
M. Sedlaček, B. Podgornik, S. Milanović

Properties of AlSi5Cu1Mg modified with Sb, Sr and Na
Lastnosti zlitine AlSi5Cu1Mg po modifikaciji s Sb, Sr in Na
Ž. Rajić, M. Torkar, I. Paulin, B. Žužek, Č. Donik, M. Bizjak

Correlation between the excess losses and the relative permeability in fully finished non-oriented electrical steels
Korelacija med anomalnimi izgubami in relativno permeabilnostjo v gotovih neorientiranih elektropločevinah
G. Novak, J. Kokošar, A. Nagode, D. Steiner Petrovič

INDEX
Letnik 48 (2014), 1–6 – Volume 48 (2014), 1–6

IN MEMORIAM
Prof. dr. Marin Gabrovšek (1925–2014)Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates