Materials and Technology 32 (1998) 1/2

 

Raziskovanje v javni RR sferi in inženirstvo
Research in State Funded Institutions and Engineering
F. Vodopivec

Weld Joint Fracture Behaviour of HSLA Steels Dissimilar in Strength
Potek loma v zvarnem spoju dveh trdnostno neenakih visokotrdnostnih jekel
I. Rak, A. Treiber

Evaluation of Crack significance in Welded Joint by Fracture Mechanics Approach
Ocena pomena razpok v zvarih z metodo mehanike loma
S. Sedmak, K. Geric

Značilnosti kontinuirno ulitih kompozitov Al/SiC
Characteristics of D.C. Cast Al/Sic MMCs
B. Šuštaršič, M. Torkar, B. Breskvar, V. Kevorkijan, A. Smolej, V. Nardin

Razpad a-AlB12 v zlitinah Al-B in Al-Ti-B
Decomposition of a-AlB12 in Al-B and Al-Ti-B Alloys
F. Zupanič, S. Spaić, A. Križman

Raztapljanje silicija v podevtektični tiksotropni mešanici Al-Si
Dissolving of Silicon in an Hypoeutectic Thixotropic Mixture Al-Si
G. Lojen, I. Anžel, A. Križman

Lasersko površinsko kaljenje jekel ter lasersko pretaljevanje površine sive in nodularne litine
Laser Hardening of Steel and Melt-Hardening of Gray and Nodular Iron
J. Grum, R. Šturm, P. Žerovnik

Analiza procesa laserskega rezanja s pomožnim plinom kisikom
Analysis of Laser Cutting Process with Supply of Oxygen as Auxiliary Gas
J. Grum, D. Zuljan

Mikrostruktura in mehanske lastnosti korundne keramike iz koaguliranih suspenzij
Microstructure and Mechanical Properties of Alumina Ceramics from Coagulated Suspensions
A. Dakskobler, T. Kosmač

Vloga dodatka AlN pri mokrem oblikovanju in sintranju keramike Si3N4
Role of AlN in Wet Shaping and Sintering of Si3N4 Ceramic
K. Krnel, T. Kosmač

Izolacija in identifikacija polietilenskih in kovinskih delcev iz tkiva ob kolčnih endoprotezah
Isolation and Identification of UHMWPE and Metal Wear Particles from Periprosthetic Tissues
A. Minovič, I. Milošev, V. Antolič, S. Herman

Študij mehanskih lastnosti in morfologije kompozitov iz polipropilena in talka
Study of the Mechanical Properties and Morphology of Polypropylene and Talc Composites
M. Denac, V. Musil, M. Makarovič

Analiza vpliva orientacije ojačitvenih vlaken na natezne lastnosti večplastnih polimernih kompozitov
Analysis of the Influence of Fibre Orientation Upon Tensile Properties of Multiple Ply Polymer Composites
A. Lavrič, I. Emri

Sinteza in karakterizacija poliakrilatnih disperzij kot vezivo za keramične materiale
Synthesis and Characterization of Polyacrylic Dispersions for Use as Binders in Ceramic Materials
U. Klun, T. Malavašič

Morfologija mešanic PP/PS, kompatibiliziranih z blokkopolimerom SBS
Morphology of PP/PS Blends Compatibilized with SBS Block Copolymer
G. Radonjič, V. Musil, I. Šmit

Tekočekristalno vedenje 4{w-[bis(2-hidroksietil)amino]- alkoksi}4'-cianoazobenzenov
Liquid Crystaline Behaviour of 4-{w-[bis(2-hydroxyethyl)- amino]-alkoxy}-4'-cianoazobenzenes
M. Brecl, T. Malavašič, M. Žigon

Preskušanje materialov na odpornost proti utrujanju pri kotaljenju
Rolling Contact Fatigue Testing
M. Kalin, J. Vižintin

Uporaba NIOMOLA 490 K za gradnjo varjenih jeklenih rezervoarjev
The Isue of NIOMOL 490 K for the Construction of Welded Steel Tanks for Oil Storage
J. Vojvodič Gvardjančič

Arheometalurške raziskave na Slovenskem
Archaeometallurgical Investigations in Slovenia
M. Doberšek, A. Paulin

Analiza elektrokemijskega šuma, generiranega z različnimi korozijskimi procesi
Analysis of Electrochemical Noise Generated by Different Corrosion Processes
M. Leban, V. Doleček, A. Legat, V. Kuhar

Detekcija majhnih napak v odkovkih in ulitkih z metodo ultrazvočne difrakcije
Detection of Small Failures in Forging Pieces and Casting by Time of Flight Diffraction Technique
P. Dukić, I. Dukić, D. Kmetič

Neporušne preiskave elementa parovoda sveže pare po dolgotrajnem obratovanju
Nondestructive Examination of the Main Steam Pipeline Component after Long Term at Elevated Temperature
D. Kmetič, I. Dukić, P. Dukić, G. Velikajne, J. Lenart

Računalniško dimenzioniranje betona z določeno prostorninsko maso
Computerized Proportioning of Concrete Mixes with Fixed Unit Weights
R. Čop

Razvoj vibracijskih miz za vgradnjo betona v kalupe
Developing Vibrating Tables for Casting Concrete into Molds
R. Čop

Gelation of Oilwell Cement
Geliranje cementa za naftne vrtine
T. Vuk, T. Ljubič Mlakar, R. Gabrovšek, V. Kaučič

Karakterizacija reoloških lastnosti vodotopnih premazov pri omakanju
Rheological Characterisation of Aqueous Coatings Intended for the Dip Coating Process
N. Leskovšek, U. Florjančič, A. Zupančič

PP filamentne preje izdelane z dodatkom lojevca
PP Filament Yarns Spun with the Addition of Talc
A. Demšar, F. Sluga

Izgube materiala pri elektrouporovnem varjenju verižnih členov
Material Losses by Resistance Welding of Chain Links
F. Legat

Obraba na členih elevatorske verige
The Wear Mechanism of Elevator Chains
F. Legat

Površinska obdelava orodij za hladno oblikovanje
Surface Treatment of Cold Forming Tools
F. Legat
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates