Materials and Technology 38 (2004) 1/2

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

The characterization of polymer thin films grown by plasma polymerization
Karakterizacija polimernih tankih plasti pripravljenih s plazma polimerizacijo
J. T. Grant, H. Jiang, K. O’Neill, K. Eyink, W. E. Johnson, E. M. Johnson, S. Tullis, D. W. Tomlin, P. Fleitz, T. J. Bunning

The high-temperature characterisation of welded joints using small-punch testing
Visokotemperaturna karakterizacija zvarnih spojev z uporabo preizkušanja small-punch
K. Milička, F. Dobeš

Microstructural features of Cr-V ledeburitic steel saturated with nitrogen
Značilostni mikrostrukture ledeburitnega jekla Cr-V, nasičenega z dušikom
P. Jurči, F. Hnilica, J. Suchánek, P. Stolař

The effect of nitrogen-ion implantation on the corrosion resistance of titanium in comparison with oxygen- and argon-ion implantations
Vpliv dušikove ionske implantacije na korozijsko odpornost titana v primerjavi s kisikovo in argonsko ionsko implantacijo
T. Sundararajan, Z. Praunseis

The effects of magnesium and titanium additions on the microstructure and properties of as-cast AL-5 % Cu alloys
Vpliv vsebnosti magnezija in titana na mikrostrukturo in lastnosti litin iz Al-5 % Cu zlitin
B. Zlatičanin, M. Filipović, A. Valčič, R. Aleksić, S. Nikolić, B. Radonjić, B. Bosnjak

Simulacijski model ogrevanja gredic v peči Allino
A simulation model of billet reheating in the Allino furnace
A. Jaklič, T. Kolenko, B. Glogovac, B. Keček, J. Jamer

Vpliv stopnje plastične deformacije v hladnem na lastnosti jekla 19MNCR18
The influence of the degree of cold plastic deformation on the properties of 19MNCR18 steel
F. Grešovnik, M. M. Grešovnik

Priprava feritov Mn Zn s hidrotermalno obdelavo oksidov
The preparation of MnZn ferrites using a hydrothermal treatment of starting oxides
D. Makovec, A. Žnidaršič, M. Drofenik

Ultravisokovakuumska črpalka z magnetronskimi celicami
An ultra-high-vacuum pump with magnetron cells
A. Vesel, M. Mozetič

Optični emisijski spektri RF-kisikove plazme
Optical emission spectra of RF oxygen plasma
N. Krstulović, I. Labazan, S. Milošević, U. Cvelbar, A. Vesel, M. Mozetič

EGA-karakterizacija zgorevalne sinteze iz citratno-nitratne začetne snovi
EGA characterization of combustion synthesis from citrate-nitrate precursor
M. Marinšek, J. Maček

Sposobnost sintranja kompozitov NiO-YSZ pripravljenih z zgorevalno sintezo
The sintering properties of combustion-derived NiO-YSZ composites
P. Dequier, M. Marinšek, K. Zupan, J. Maček

Študij procesov propadanja sljudnato-kremenovega peščenjaka iz Jelšingrada
Investigation of the degradation processes of micaceous sandstone at Jelšingrad castle
M. Golež, B. Mirtič, A. Mladenovič

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEWED SCIENTIFIC PAPERS

Problems associated with controlling the texture of metallic materials
Problemi določevanja teksture kovinskih materialov
A. A. Zaveryukha, A. E. Cheglov

Možnosti uporabe odpadkov v gradbeništvu in industriji gradbenih materialov
The use of waste materials in building and civil engineering
J. Šelih, V. Ducman, A. Mladenovič, A. Sever Škapin, P. Pavšič, M. Makarovič, A. Legat

Polimerni betoni na osnovi nenasičenih poliestrskih smol iz recikliranega poli(etilentereftalata)
Polymer concrete based on unsaturated polyester resins from recycled poly(ethylene terephthalate)
N. Verdel, N. Benedejčič, V. Bokan–Bosiljkov, S. Pejovnik, A. Kržan

Izboljšan postopek določanja strižnega modula zemljin na vseh nivojih deformacije
An improved procedure for determining the shear modulus of soil at different strain levels
S. Lenart

STROKOVNI ČLANKI – RESEARCH PAPERS

Improving the casting properties of high-strength aluminium alloys
Izboljšanje livnosti visokotrdnih aluminijevih zlitin
D. Vojtěch, J. Šerák, O. Ekrt

Physico-chemical characterization of detrimental paper machine deposits
Fizikalno-kemijska karakterizacija motečih oblog na papirnih strojih
J. Zule, J. Dolenc

Vroče preoblikovanje avstenitnih nerjavnih jekel, legiranih z žveplom
The hot ductility of austenitic stainless steel alloyed with sulphur
S. Jakelj, F. Tehovnik, A. Kosmač, B. Arzenšek

Uporaba simulacije ohlajanja avstenitnih jekel za izračun ohlajanja maloogljičnih jekel
Use of a simulation for the cooling of austenitic steels for a cooling calculation for low-carbon steels
J. Kokošar

Prestrukturiranje valjarništva v IMPOL-u, d. d., s prehodom na lastni kontinuirno liti trak iz Al-zlitin za proizvodnjo tankih trakov in folij
Implementation of roll casting technology in IMPOL d.d. for foil stock and foil production
V. Kevorkijan, J. Čokl, E. Slaček, V. Leskovar, A. Kolmanič, M. Lažeta, R. Šafhalter, M. Jelen, I. Krevh, A. Robič, I. Šela, T. Ahaj, M. Doberšek, M. Torkar, B. Šarler, A. Smolej, L. Kosec

Pojavi na talilnem elementu varovalke v talilni fazi izklopa
The phenomena controlling the melting phase of a fuse element during a break
M. Bizjak, J. Kovač, M. Koprivšek
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates